Предговор

По време на дългите ни пътешествия по различните централни и странични пътища на живота аз и жена ми се запознахме с много хора, представители на различни култури, икономически отношения и образователни слоеве.

Не вярваме, че срещите ни с тях са били случайnи. Не вярваме също, че тази книжка е попаднала случайно в Вашите ръце.

Най-важните разговори, които водихме с всички тези хора, имаха за предмет нашето търсене на Бога. В книгата се съдържат някои мисли, които разменихме при тези разговори. Първото издание на „Търсенето“, което послужи за основа на това преработено издание, беше израз на лична благодарност към Бога по повод двадесет и петата годишнина от нашата сватба.

Бог благослови този труд и книгата наистина обиколи целия свят. За нас е най-голяма радост да получаваме писма от тези, които с помощта на „Търсенето“ са намерили нов смисъл на живота си. Помолиха ни книгата да бъде преведена на други езици. Поради това решихме да преработим текста още веднъж, боейки се да помогне на още много хора в Европа, Африка и други части на света в тяхното търсене на Бога.

Първите две глави няма да имат еднаква стойност за различните читатели. Глава първа беше написана за онези, които се съмняват в съществуването на Бога. Въпреки че глава втора представлява специален интерес за хора, които са свикнали да се съмняват по принцип, тя е от жизненоважно значение и за всички останали читатели и ги приканва да подложат на проверка собствената си вяра и нагласа. Тези подготвителни глави са необходими за общата тема, понеже поставят основите на изложението. Останалите глави съдържат общовалидни истини, които ще ни помогнат при търсенето.

Съпругата ми и аз благодарим на Бога за любовта, молитвите и познанията на толкова много хора, които споделиха с нас личния си опит при общуването си с Него. Те са толкова много, че не можем да ги назовем по име. На всички тези приятели и познати казваме: „Много ви благодарим!“ Насочвайки ви към следващите страници, се молим тяхното съдържание да окаже истинска помощ и на вас. С голяма радост оставяме тази книжка в ръцете на Бога, за да я благослови Той, както намери за добре.

Без насърчението, любовта, жертвите и молитвите на жена ми Дороти „Търсене на Бога“ нямаше да бъде написана. За нея аз казвам същото, което апостол Павел казва за Фива: „Тя е помагала на мнозина, както и на самия мен.“