Предговор от автора

Този курс може да се предлага, без да се иска разрешение, но само, при условие че се разпространява безплатно и съдържанието му остане същото. Той е достъпен за широката публика, както една проповед, като първоначално той е бил създаден за студенти от Нигерия, а не за публикуване или за придобиване на печалба.

Независимо от това, че този наръчник може да се разпространява, той не трябва да се променя без разрешението на автора. Авторът на труда трябва да се цитира и предговорът трябва да остане заедно с целия документ, когато същият се разпространява.

Много от идеите в този документ следват идеите от книгата на Гордън Фий и на Дъглас Стюард Как да прочетем Библията заради самата нея (издателство Зондерван); Особено съм им задължен за тяхната работа върху Псалми и Посланията. Повечето от останалите неща започнаха от индуктивно изучаване на Библията в продължение на много години и след това продължиха със старинни източници, които разкриват света на Библията.

Примерите, дадени в подкрепа на твърденията могат да се прочетат по-подробно в библейския коментар от Крег Кийнър, IVчаст, Коментар върху контекста на Библията: Нов Завет (Downers Grove, IL: InterVarsity, 1993, който е има 250 хиляден тираж).

Моето желание спрямо тези, които използват този наръчник като учебна програма, е те да ми кажат по какъв начин го използват. За да ми кажете как използвате този курс и дали той е бил полезен за вас, моля, свържете се с моите приятели на адрес: www.PneumaFoundation.org, които предложиха да разпространят този наръчник по интернет и да ми предадат всички отзиви, които получат от вас. В момента вие може да се свържете с техния офис на интернет страницата: http://www.pneumafoundation.org/contactus.jsp

— Dr. Craig Keener

септември 19, 2004 и януари 7, 2005

следваща глава Въведение