УВОД

Възпитанието на детето през годините на юношеството е сложно приключение, при което повечето родители днес срещат много трудности. От година на година животът на юношите се влошава в почти всяко отношение. Броят на самоубийствата расте толкова стремително, че статистически това е втората водеща причина за смъртност сред младежите между 14 и 20 год. През последните десетилетия училищните стандарти и ученическите постижения сериозно са се понижили. Статистиката крещи за растящия брой наркомани и непълнолетни престъпници, за разпространението на ранната бременност и половите болести, и чувството на отчаяние и депресия.

Какво не е наред? Голяма част от проблемите се дължат на онези родители, които нямат правилно виждане как да се отнасят към своите тийнейджъри. Повечето от нас имат твърде неясна представа за юношеството и не знаят какво да очакват от своите младежи.

Макар че много родители истински обичат наследниците си, те не умеят да изразяват любовта си така, че техните тийнейджъри да се чувстват обичани и приети. Но ако наистина желаят да задоволят нуждите на своите деца, те могат да се научат да правят това.

Установил съм, че родителите, които са прилагали принципите в тази книга, са помогнали изключително много на своите тийнейджъри да се развиват правилно и да станат отговорни, зрели и съзнателни личности.

Част от основния материал за тази книга е от „Детето – как да го обичаме истински“ (Нов Човек, С., 1994 г.). Но тъй като нуждите на тийнейджърите са по-комплексни от тези на по-малките деца, информацията трябва да бъде приложена по различен начин. Ако използвате идеите от тази книга, за да изградите здрав и разумен подход към вашия тийнейджър, ще бъдете приятно изненадани да откриете вълнението и удовлетворението на безусловната обич.

За илюстрация съм използвал много примери от моите лични записки и спомени, като психиатър. Във всеки от тези случаи имената и обстоятелствата са променени, за да се запази анонимността на моите клиенти.