ТАЙНАТА НА МОЛИТВАТА КЪМ ОТЦА

Йоан 16:23-24. Исус каза това, точно преди да отиде на кръста. Той имаше предвид деня, в който ние живеем, деня, в който отиде на кръста и деня, в който накрая ще седне от дясно на Отца. Сега Той е наш защитник, адвокат и Господ. Той стои между Отца и нас. Когато казва: „В онзи ден..“ Има в предвид деня на Новия Завет. Когато Исус беше тук на земята, учениците Му можеха да разговарят с Него лично в плът. Един мой приятел-мисионер никога не получава отговори, когато се моли. Това за него е голяма борба. Той се моли на Исуса. Аз пък се моля на Отца в името на Исуса. Молил съм се така в продължение на 29 години и съм получил всичко, за което съм се молил. Обикновено го получавам веднага. Може, обаче да бъде и за няколко дни, както паричните нужди, защото парите идват по разни канали.

Ако този мой приятел ме помоли да се моля за негови финансови нужди, тогава аз и той трябва да се съгласим в това. Но неговата воля може да блокира моята воля и вяра, защото имаме власт над демони и зли духове, но нямаме власт над човешкия дух. Ако имахме власт над волята на човека, можехме да направим всички да, се спасят.

В книгата си „Проповеди върху властта на демоните, болестта и смъртта“, Джон Лейк разказва как са се молили за един болен от диабет. Те коленичили, когато Лейк попитал болния какви са тези 5000 долара, които непрекъснато му се натрапвали. Той отговорил, че неговият брат и той са били заедно в един бизнес и брат му умира. Снаха му искала да ликвидират с бизнеса и той приключил сметките, но задържал 5000 долара за себе си, защото смятал, че ги е заслужил, въпреки че парите в същност били нейни. Тогава той казал на Лейк, че има повече от 5000 долара в банката, а Лейк му казал да напише чек за тази сума и след това ще се моли за него. Мъжът написал чека, отишъл до пощата и го изпратил на снаха си. Когато, се върнал бил изцелен. Понякога неща от този род неутрализират ефекта от молитвите ни.

Някои казват, че вярват Писанието, но… Не казвай „но“. В този стих няма никакво „но“. Някой казват, че вярват Писанията, ако… Не виждам и „ако“ в стиха. Просто приемете Исуса в Неговото Слово. В 24-ти стих се казва: „До сега нищо не сте искали в мое име“. До тогава не бяха го молили за нищо в Неговото Име, защото Той беше все още на земята. Нямаше смисъл от това преди да е започнал застъпническото си ходатайство от дясната страна на Отца. „Искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна“. Радостта ви не може да е пълна, ако не са задоволени нуждите ви. Радостта ви не може да е пълна, ако не сте си платили наема или сметките по разходите си. Ти не можеш да си пълен с радост, ако децата ти са болни.

Имахме служба, когато телефонът иззвъня около 6 часа следобед. Тъща ми, която се грижеше за децата ми каза, че синът имал шарка. Бил болен целия следобед. Тя даде слушалката на Кен и той ми каза, че бил накарал баба си да се обади и знаел, че аз ще се помоля на Бога и Той ще го изцели. Когато Кен затвори слушалката, ние се молихме. Тя ни каза по-късно, че легнал и заспал. След около 45 мин. тя го събудила и му казала да си облече пижамата и да си легне. Той нямал треска. Подутините били изчезнали и се чувствал добре. От тогава насам никога не е боледувал от шарка. Бог чува и отговаря на молитвите.

Мнозина от хората правят малка крачка в тъмнината и я наричат молитва. Те просто се надяват, че нещо може да се случи. Обърнете внимание на разликата между молитва заради Исуса и в името на Исуса. Когато отидем при Бога и го помолим за нещо заради Исуса, ти молиш нещо да бъде сторено в по-мощ на Исуса за твоя сметка. Това звучи глупаво, защото Исус не се нуждае от помощ и ти нямаш сметка за гаранция, ако се нуждаеш. Ние имаме нужда от помощ, а Той печели. От сега нататък не се моли „заради Исуса“.

Ако имам болки в стомаха и се моля за изцеление, аз не искам да спре да ме боли заради Исуса то помага на нас. Ако имам нужда от 100 долара и се моля за тях, аз искам на мен да се помогне. Аз страдам, а не Исус.

Зная, че Бог ни е помагал на по-ниско ниво, когато не сме знаели много, но ние трябва да растем в молитва. Библията ни учи, че съществува прилика между физическия и духовния растеж. Никой не се е родил зрял човек. Раждаме се бебета и после растем. Трябва да можем да се подобряваме в молитва, както подобряваме физическата си сръчност и умение.

Когато бях малко момче се молих: „Сега аз лягам да спя..“ Но вече не се моля така. Когато някои са духовни бебета, те са се молили по свой начин и Бог ги е срещнал, помагал и това ги е задоволявало за тогава, но Бог иска да растем духовно. Когато срещнеш Бога на Неговото ниво, това е много различно. Той изисква от тебе повече. Когато дойде светлина и преминеш известно обучение Бог иска да ходиш в тази светлина.

„В Мое име ще говорите на нови езици“. Всеки вярващ трябва да говори разни езици. Можеш да го направиш, в името на Исуса. „В мое име змии ще хващате“. Това означава, че ако случайно си ухапан можеш да се отърсиш от змията и да обявиш имунитет в името на Исуса. Когато апостол Павел преживял корабокрушение на един остров, той събрал пръчки, направил огън, от който излязла змия и се навила около ръката му. Хората си помислили, че е извършил нещо ужасно, защото това изглеждало като справедливо наказание. Очаквали да падне мъртъв. Наблюдавали го но не му прилошавало и не умирал. Те си помислили, че е някакъв Бог.

В Източен Тексас един мой приятел мисионер отишъл на риболов с приятели в една река и една мокасина-змия го ухапала. Другите много се уплашили, защото не били спасени. Моят приятел я отърсил в името на Исуса и си продължил работата. Те го наблюдавали и забелязали, че отровата не му повлияла. Това не е крайност, защото е Библейска. Библията казва: „Ако изпиете нещо смъртоносно то няма да ви навреди“. Това означава, че ако случайно пиете отрова, вие имате право да претендирате имунитет в името на Исуса.

Преди няколко години организаторът на Събранията в областта Тексас казал на група мисионери, че преди време имало един метох в Корпус Кристи. Това било преди много години и мисионерите нямали много пари да отсядат в хубави хотели, така че наемали хотели, трета класа. В стаите нямало вода за пиене, а по един бидон. Всички яли в палатка. След обяда на някои от тях започнало да им прилошава. Накрая около 20-30 много се разболяли, така започнали да се молят един за друг. Като се молили, някой имал откровение, че водата в хотела би-ла отровена и така казали на останалите от групата да не я пият повече. Всички били изцелени. После занесли останалата вода в близката санитарна станция за изследване. От там им казали, че отровата била достатъчна да убие цял полк.

Някой се опитал да изиграе горчива шега, защото всички знаели, че тази група вярват в чудеса и изцеление. Никой от компанията не се нуждаел от медицинска помощ. Те имали право да обявят имунитет в името на Исуса, защото отравянето било случайно.

Забележете какво се казва: „В Мое име… ще говорите нови езици… На болни ще полагате ръце и те ще оздравяват“. Вие полагате ръце в Неговото име. Вие говорите на езици, а Святият Дух ще съчинява речта. Имате право да правите това в името на Исуса. Това е толкова силно и законно. Обикновеното божие чадо има толкова право да използва името на Исуса срещу дявола, колкото и един мисионер. Някои ми каза, че ако имал достатъчно вяра би изпълнил стиховете. Исус не каза нищо за вяра. Той каза, че това се отнася за този, който вярва в Неговото име. Ти вече имаш тази вяра.

Ако вярваш в името на Исуса, тогава използвай го. Това не е да се бориш за вяра, а просто вземане на правото си, смело и използване на това, което ти принадлежи.

В света на бизнеса имаш право да използваш всичко, каквото ти принадлежи. Тогава не мислиш дали имаш вяра или не. Това дори не ти идва на ум. По същия начин този, който се нуждае от изцеление действа според това, което му принадлежи.

Повечето време хората не вярват какво е необходимо в божественото изцеление. Те просто умствено приемат, че тези неща са така. Има хора, които редовно обикалят църквите, като изповядват, че вярват в истинността на Божието Слово, но все пак не получават изцеление. Те не действат и не използват името на Исуса. Яков казва: „Бъдете не само слушатели, а и изпълнители“. Въпросът е да знаеш какво ти принадлежи и да действаш. Ти вземаш своето легално право. Яков продължава: „Тъй, че ако някой е само слушател на Словото, а не изпълнител, той мами себе си“. Имаме много самомамещи се хора. Името на Исуса ни принадлежи точно както ръцете и нозете ми принадлежат. Аз просто ги използвам, защото са мои. Ще видите, че дяволът ще иска да ви обърка. Ще иска да ви разколебае. Но името на Исуса е твое ползвай го. Ако не получаваш резултати от молитвите си, тогава ти си неуспешен молител. Ако не очакваш резултати, тогава няма нужда да се молиш. Моли се до Успех. Големи сделки носят на бизнеса големи печалби. Трябва да печелим в молитвата.

Базата на християнството е живата вяра, която е в допир с живия Бог, който чува и отговаря на молитвите. Трябва да се молим за резултати. Ако се молим, а не следват отговори, тогава трябва да търсим къде е бедата. Всичко, което Бог има, се предлага на нас само, ако се молим. В ранните дни на нашето движение имаше един проповедник Джемисон – бивш презвитериански служител. В свидетелството си казваше, че веднъж, когато четял лекции в един западен град в гората се разразил небивал пожар. Около 10 часа сутринта той бил в бръснарницата, когато влязъл един човек с телеграма в която молили събраните в близката палатка да се молят за дъжд.

Мъжете в салона започнали да говорят за тези събрания, в които хората вярвали в подобно нещо. Но се страхували да занесат телеграмата в палатката. Така г-н Джемисон се съгласил да я занесе, като я предал на проповедника.

Той усмирил всички, които се молили и прочел телеграмата и в същия момент започнали да се молят. След това благодарили на Бога, че ще завали дъжд. Служителят дал на Джемисон телеграмата и му казал да изпрати обратно нова и да пише, че ще завали около 10 часа същата нощ.

Това го шокирало. Той се върнал обратно в бръснарницата и казал на мъжете какво се бе случило. Всички се смели и прочели прогнозата за времето, в която се казвало, че дъжд няма да има за 4 – 5 дни. Джемисон отишъл на лекциите си, след което се прибрал в къщи. Съпругата му била изпрала дрехи и ги оставила вън на простора а той й подметнал да ги прибере, защото ще вали. Смяли се и двамата, а към 9:30 ч. си легнали. Изведнъж били събудени от светкавица и гръм. Валяло!

Това накарало Джемисон да се зачуди. Той започнал да посещава шатровите събрания. Седял накрая и си записвал всичко. Не можел да разбере защо не могъл да види всичко това преди.

Знаел, че в църквата имало една жена, чиято дъщеря била луда. Чувал бе, че тази жена и някои други щели да ходят Да се опитват да изгонят злия дух. Джемисон попитал дали и той можел да отиде. Срещнал се с тях на входа и служителят им казал, че не могат да влязат, защото момичето буйствало и можело да ги убие. Заведени били до една оградена клетка и вътре стояло младо момиче, приличащо на животно. То съскало и плюело и очите му святкали.

През цялото време служителят им казвал, че не могат да влязат вътре, защото ако влязат той ще си загуби службата. Въпреки това отключил вратата. Майката влязла и десетина жени паднали на колене и започнали да се молят. Джемисон и служителят стояли на страна и наблюдавали. Дъщерята се отдръпнала назад, покатерила се по решетъчната стена. От там скочила върху майка си като звяр, а майката отстъпила на страни. Момичето паднало и започнало да се вдига. Майката я държала долу и казвала: „Излез от нея, демоне в името на Исуса“.

Джемисон стоял и гледал като омагьосан. За около 10 минути майката повтаряла това. Изведнъж дъщерята се отпуснала и попитала дали това е майка й. Хвърлила се на врата й и започнала да я прегръща и целува. Майката вярвала и получила това, което желаела.