ТАЙНАТА ЗА МОЛИТВА В СЪГЛАСИЕ И МОЛИТВА В ДУХА

Тук говорим за тайни в молитвата. Ето и тайната за съгласието. Матей 18:19: „Пак ви казвам, ако двама от вас се съгласят на земята за нещо и поискат ще им бъде дадено от Отца, който е на небесата“. Не поставяйте ограничения върху това. Нека го приемем като Слово.

Разказаха ми за пастира на една църква, който непрекъснато казвал: „Това не означава това“ и „онова не означава онова“. Накрая едно момиченце попитало: „Ако Исус не искаше да каже това, което е казал, тогава защо не е казал какво е искал да каже?“ Симпатична мисъл, нали. Ако Той не искаше да каже това, което е казал, защо тогава не е казал, какво е искал да каже? Аз вярвам, че е казал точно това, което е имал в предвид.

Всичко необходимо е двама човека и второто условие и да са на земята. Това е достатъчно. Най-силният израз за съгласие на всеки език е „ДА“. Не можеш да изразиш по друг начин по-твърдо съгласие. В Йоана Исус казва: „Ако поискате нещо в Мое име, аз ще го сторя“.

Пи Си Нелсон казва, че по-буквалното значение на гръцки език това е, че дори ако Исус няма това, което искаш – ще го създаде за теб.

Проповядвах в Салем, щата Орегон през 1957 г. по време на едно влошаване на пазара – т. нар. рецесия, която бе завладяла нацията. Орегон беше един от щатите, който чувстваше влошаването най-силно. Един безработен механик от църквата ми сложи спирачки на колата в дома си. Беше работил за една компания в продължение на 19 години като механик, но тя фалирала. Спомням си как този човек и жена му ни казваха по-късно, когато вечеряхме заедно, че когато съм проповядвал върху изповедта с устата и вярата в сърцето ще доведе отговора и съм поканил всички да дойдат напред и когато се прибрали в къщи, съпругата попитала мъжа си, какво бе изповядал, той й задал същия въпрос. Те имали имот, който се опитвали да продадат в продължение на няколко години. Тя казала на съпруга си, че е помолила да се продаде всичко. Той бил споменал същото.

На другата сутрин на закуска тя казала на мъжа си да отиде до посредника по недвижимия имот отново и до го опише. В неделя сутрин той отишъл при него който му казал, че имуществото няма да се продаде. Християнинът му отвърнал, че както и да е той желае имота да се опише. Агентът се съгласил и му предложил да се срещне с човека, който преди бе искал да го купи, но на по-ниска цена. Братът намерил мъжа и разбрал, че той все още бил заинтересован и дори бе го взел на предложената цена. За тези две години те се молели да получат парите само ако бяха го изрекли. Вместо да вярват със сърцето си, те се молили Бог да направи нещо. Ние също имаме свой дял.

Този мой приятел работил по горите, когато времето било добро. Мъжът, който купил имота имал камионопроизводително предприятие и попитал приятеля ми дали би искал да го назначи на работа. Той приел предложението, работата била щатна и му плащали 100 долара повече отколкото преди. Съпругата му казваше, че винаги е знаела, че стихът за тях е в Библията, но за първи път постъпила по него.

Тъжно е, че изпълнени с Духа християни преминават живота си и никога не действат по Словото. То е вярно, Исус не каза, че може да бъде сторено или че съществува такава вероятност. Напротив, Той каза, че ще бъде! Ако се съгласите за нещо, ще бъде. Вместо да спориш със Словото, защо не се съгласиш с Него?

Преди години бях баптист и имах един приятел, който работеше за брат си в един малък гараж, където едва се побираше една кола. Това бе по време на инфлацията. Брат му му плащаше 3 долара седмично и го хранеше. Освен това двамата се опитвали да помагат на родителите си, които били много бедни. Спомням се веднъж как се спрях да се видя с единия, който работеше над един шевролет 34. Брат му беше току що напуснал. Каза ми, че иска да се моля за него. Имал приятелка и искали да се оженят, но не можел да си позволи това с 3 долара седмично. Помоли ме да се моля за него да си намери работа, тъй като дори нямал друг чифт панталони.

Отишъл на едно място за работа, но хората, които приели молбата му казали, че преди него имало 2000 души. Готвел се да подаде молба в един памучен завод и ме молеше да се съгласим за отговор. Каза ми, че и дори да вижда, че почти нямало вакантни места, той знае че Бог ще направи нещо. Казах му за Матей 18:19 и се съгласихме, че той ще получи отговор за десетина дни. На десетия ден го извикаха и той започна работа за 10 долара седмично. Скоро си купи два костюма и след около 9 месеца се ожени. Той беше на това място, докато бе повишен в началник и печелеше добри пари.

Тогава Бог го призова да проповядва и той влезе в служение. Това беше първата ми опитност на действие по този стих от Писанията. Той ще се сбъдне, защото е Божие Слово. Ти може да си силен в молитва сам, но може да си по-силен с някой друг заедно. Библията казва, че сам ще победи 1.000, а двама – 10.000. Двама могат да направят 10 пъти повече от сам.

Спомням си, Смит Уигълзъурд разказваше за една англичанка презвитерианка, която бе дошла до малката му мисия и получила кръщение в Святия Дух. Върнала се в своята църква и започнала да говори на език, при което я изхвърлили навън. Съпругът й бил на път и веднага му казали, че трябва да сложи край на това или в противен случай ще трябва да я изключат от обществото. Той се върнал в къщи ядосан и заявил, че тя трябва да избира между Святия Дух и него. Дал й 10 дни срок да реши. Тя изпратила да повикат Уигълзуърд да се помоли за нея.

Когато той дошъл, видял, че лицето и очите й били червени от плач. Казала му, че е твърде закъснял, въпреки това той я уверил, че Бог никога не го е пращал някъде късно. Тя предала историята и добавила, че е десетия ден. На закуска същата сутрин съпругът я попитал какво е решението й. Тя му казала, че не може да се откаже от Святия Дух, а той си събрал багажа и напуснал.

Уигълзуърд й казал, че ако се съгласят, той ще се върне. Тя отговорила „Да, но ти не познаваш моя съпруг“. Той отговорил: „Не, не го познавам, но познавам моя Исус“. Тя го уведомила, че съпругът й никога не пречупвал думата си. След малко Уигълзуърд успял да й покаже какво казва Словото. Казал й, че всичко което могат да направят е да се съгласят на земята. Накрая тя решила да се съгласи. Молили се на Бога съпругът й да се върне. Докато се молили Духът я изпълнил. Уигълзуърд й казал, че когато съпругът й се върне тази нощ (той не казал „ако“) тя трябва да бъде много мила и да се държи сякаш нищо не се е случило. Добавил, че след като съпругът й си легне тя трябва да отиде в другата стая, да започне да се моли в Духа и когато се изпълни да отиде тихичко до него и да положи ръка като претендира за душата му.

Вижте, вие имате авторитет в собствената си къща. Уигълзуърд си отишъл и съпругът й се върнал същата нощ. Тя му сготвила любимата му вечеря и по-късно, когато се молила, тя положила ръка и изискала душата му. В минутата, в която го докоснала, той скочил от леглото и помолил Исуса да го спаси. Тогава признал, че е бил член на църква, но не е бил спасен в действителност. За няколко минути се покаял и изпълнил с Духа. Всичко това се случило, защото те се съгласили.

Вижте Римляни 8:26 казва: „Така и Духът ни помага в нашите немощи, защото не знаем как да се молим, но Духът сам ходатайства за нас в нашите неизговорими стенания“. Д-р Нелсон потвърждава това с гръцкия текст, който казва: „със стенания, които не могат да се изрекат с Думи“. Изговаряне означава нормалната реч. Този стих включва също и молитва на езици. Това е в съгласие с 1 Коринтяни 14:14. Друг превод казва: „Моят Дух, чрез Святия Дух в мен се моли“. Ние не знаем точно за какво и как да се молим. Ти не можеш да знаеш с естествения си ум за какво и как да се молиш.

Например, ако се моля за някой, който познавам, Бог да го благослови, всичко, което правя е да успокоя съвестта си, че съм се молил за него. Ти можеш само да кажеш какво искаш, но ние не знаем за какво трябва да се молим. Благодаря на Бога, че Духът ни помага в нашите немощи. Това не означава че Святия Дух върши нещо отделно от тебе. Това би направило него отговорен за молитвения ти живот, а Той не е, тъй като Библията учи, че ти си отговорен. Тези стенания излизат от твоя дух и от твоите устни, а Святия Дух ти помага. Някои неща просто не могат да се изкажат с думи. Често като се молиш по този начин ти ходатайстваш. Молитвата на ходатайство е молитва за друг.

Чарлз Фини започнал служението си като презвитерианин, а по-късно станал конгрешанин. Знаел нещо за Святия Дух. Познат е като човекът, който с молитвата си предизвиква съживления. Веднъж провеждал съживително събрание, в което един от личните лекари имал съпруга прекрасна християнка и ръководителка, но докторът бил безверник. Той се присмивал на жена си. Тя настоявала Фини да дойде у тях и той се съгласил да отиде един понеделник за обяд.

Този доктор имал брат – фермер, който бил също вярващ човек и идвал на събранията. Фермерът също бил у тях, така че на уреченото време, всички седнали на масата. Жената помолила Фини да се моли, но като навел глава духът му почувствал, че Господ иска фермерът да се моли. Той започнал, но изведнъж се хванал за корема и започнал да стене. Тогава скочил от масата и изтичал до спалнята. Докторът помислил, че нещо го заболяло и скочил след него. Фини ги последвал. Когато влязъл в стаята, докторът излизал да си вземе чантата, като мислил, че брат му има стомашна криза. Въпреки това, Фини знаел какво става. Той спрял доктора, уведомил го, че няма нищо страшно с брат му, но че е почувствал Духът на ходатайство и вярвал, че се молил за изгубената душа на доктора.

Докторът казал, че не вярва, при което оставил Фини и влезнал в стаята си.

Фини започнал и той да се моли и стене като брата. Когато някой стене и ходатайства в Духа започва да върши това, което върши обектът на молитва. Фини казва, че след 5 мин. той можел да почувства как товар се свлече от него. В продължение на 45 мин. стояли там и стенели.

Когато правиш това, понякога ти чувстваш като че ли твоята душа е изгубена, но тя в същност не е. Ти вземаш товара върху себе си. Някои са имали дух на стенание и не знаели какво е това. Това е ходатайство за душа.

Фини казва, че след като се молел, започнали да се смеят. Винаги се моли, докато почувстваш хваление в себе си. След като слязъл долу, Фини почукал на Кабинета на доктора. Той му казал, че има нещо да му предаде от брат му. Докторът отворил и го попитал как е брат му. Фини му казал, че се моли за изгубената му душа. Добавил, че са се молили всички за това и няма съмнение, че той е спасен. Фини казва, че докторът навел глава и започнал да се моли. После паднал на колене и бил славно спасен.

Да, има молитва на ходатайство. Да, има служение на ходатайство. Не се страхувайте от тях. Павел казал: „Ако се моля на непознат език, духът ми се моли“. Моят дух не идва от ума от главата, а Святият Дух ми помага. Аз не зная точно за какво да се моля. Така започнах и имам откровение за какво да се моля. Но дали имаш откровение или не, моли се така, защото знаеш, че това е Словото.

Един мисионер от Тексас бил ударен от един пиян човек по главата. Когато бащата пристигнал в болницата му казали, че вратът на сина му е счупен и че е парализиран от кръста надолу. Давали му малко надежда за подобрение. На другата вечер бащата го намерил в безсъзнание. Казал на доктора, че ще остане цяла нощ да се моли. Молил се на езици до полунощ. Молил се около 10 часа. В 6 часа сутринта отишъл до леглото на сина си и синът му бил напълно здрав. Ти можеш да увеличиш силата си в молитва 100% като се молиш в Духа и на езици.