ТАЙНАТА ЗА МОЛИТВАТА В ИСУСОВОТО ИМЕ

Нека отново погледнем Йоана 16:23-24. Ние ще се молим за резултати в името на Исуса от Отца. Ако не следват резултати тогава молитвеният ни живот е един провал.

Спомням си за Д-р Чарлз Прайс. Някой му позвънил по телефона и го помолил да дойде в болницата. Той, разбира се не отишъл, поради липса на време, но личността била много близо до него и накрая той се съгласил да отиде. Жената била повярвала от неговите проповеди. Когато пристигнал разбрал, че тя умира от рак.

Лекарят влязъл, докато той бил там, така Д-р Прайс казал на жената, че ще си отиде в къщи да се помоли за нея. Лекарят му казал навън, че това ще бъде малко преди да умре. Мислил, че би било добра идея да се помоли за успокоение на нервите й. Но Д-р Прайс му казал, че няма да се моли за успокоение, а Бог да я изцели, при което лекарят го изгледал много учудено Знаел, че е невъзможно. Но Д-р Прайс се помолил за нея и тя била изцелена! Той се молил за резултати!

Пи Си Нелсен, божий служител бил блъснат от кола и лекарите заявили, че ще загуби бедрото си, но той бил изцелен. Тогава свикал изцелителни събрания по цялата страна в разни църкви. Веднъж провеждал събрание при баптистите и се молил за болните.

Един мъж, пастир в друга баптиска църква в Арканзас попаднал на семинар с Нелсон и чул, че той провеждал тези служби. Посетил няколко от тях и много остро реагирал. Говорил на семейството си за Нелсон и те решили да отидат. Тръгнали заедно с майка му, която също живеела при тях. На другата сутрин говорили за събранията на закуска. Баптиският пастир мислил, че не е редно да се моли за някой публично. Най-малкото му дете, което било 5-годишно казало, че единствената разлика, което то виждало била, че татко му се молил за хората в неделя сутрин и казвал: „Господи, благослови болните“ и не очаквал нещо да се случи. Нелсон се молил, като че ли очаквал Бог да ги изцели веднага. Това накарало пастирът да се замисли. Решил вече да взaимства от Нелсон. Също видял, че трябва да се моли за резултати.

Бог чува и отговаря на молитвите. Той иска да чуе и отговори и на твоята молитва. Бог не постави всички тези изявления за молитвата в Библията просто да запълни празно пространство. Те са тук заради нас Исая 43:25, 26 казва: „Аз, Аз съм, който изличих всичките ви беззакония, заради себе си и няма да си спомням греховете ви. Подсети ме, за да съдим заедно: постави делото си, за да бъдеш оправдан“.

Забележете, че Бог казва: „Подсети ме…“ Тези, които са били силни в молитва, винаги са напомняли на Бога за Неговите обещания и посочвали Словото Му.

Чарлз Фини е вероятно царят на молитвата. Знае се, че той е човекът, който с молитвата си предизвиква съживления. Има най-големи успехи и неговите обръщенци са най-твърди от всички от времето на апостол Павел до сега. Известно е, че 85% от покаялите се остават верни на Бога.

Муди беше голям евангелизатор, но само 50% от покаяните се утвърждаваха. Ние имахме едно голямо раздвижване през последните 50 години, но не повече от 50% оставаха верни на Бога. Фини имаше най-големи числени резултати, що се отнася до пазене плода на труда му, от времето на апостол Павел до сега. Четох, например в автобиографията на Фини, че през 1829 г. отишъл в градчето Рочестър, Ню Йорк, където практически всички в града се спасили. Всички магазини за алкохол били затворени. Не останало и местенце в целия град, където да може да се купи алкохол. Имало такова съживление, че когато в града пристигнал цирк, само двама отишли да го гледат и той бил затворен. Единственият театър в града бил също затворен. Всички се интересували от Бога. Съживлението било на лице. Хората не се вълнували от нищо друго.

Четох веднъж, че отишъл да води друго събрание, когато бил Презвитерианин. Бил говорил за около 15 минути, когато Божията сила връхлетяла върху него. Около 400 души паднали от столовете на пода. И това била Презвитерианска църква!

Той не знаел какво става, но казва, че после разбрал, че всички са били грешници които са се спасили в момента, когато паднали. Молил се за съживление. Той бил истински човек на молитвата. Казва се, че е имал няколко преживявания в молитва, които наистина го променили. Добавил, че се е чул да казва на Господа: „Господи, Ти нали не смяташ, че ние няма да имаме съживление. Ти не мислиш, че можеш да ни лишиш от благословенията си?“ Открил, че напомня на Бога, какво е обещал.

Джордж Уитфийлд, друг служител, излязъл от Англия, за да проповядва по улиците. Говорил на градския площад в Бостън, щата Месечусетс. Когато започнал да проповядва, хората се катерили по дърветата да го виждат, защото тълпата била толкова голяма. Казвал им да слязат долу, защото, когато силата Божия дойде, ще изпопадат от дърветата.

Уигълзуърд казва, че Бог е доволен от децата си, когато имат дръзновение да казват: „Боже, Ти си обещал. Сега стори така“. Ти го казваш с вяра. Това е в съгласие с Божието Слово. Те напомнят на Бога какво е обещал. Щом Бог иска да Му напомняме, нека го сторим.

Сигурно се изправяме пред големи нужди навсякъде. Хора умират от нуждата си от Христа. Болните имат нужда от изцеление. Слабите – от сила. Какъв е твоя дял. Във волята му ли си? Вършиш ли това, което Той иска от тебе? Животът ти прав ли е пред Бога? Сърцето ти осъжда ли те? Ако е така, побързай да се примириш с Него още сега. Благодаря на Бога, че за това не е необходимо много време. 3а каквото и да се молиш, извоювай го с молитва. Ти не се бориш с Бога, а воюваш с демони. Бог иска да ти изпрати отговора. Това е духовна борба срещу господаря на тъмнината.

Библията казва в Ефесяни 6:12: „Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началства, сили и власти на тъмнината на този свят, срещу духовните сили на нечестието на високи места“. Падни долу пред Всемогъщия и си проправяй с борба пътя сред облака демони, които ще пречат на молитвата ти. Ние имаме оръжия, с които да се борим с дявола. Мечът на Духа, който е Божието Слово и мощното име на Исуса са наши оръжия. Демоните не могат да устоят пред тях. Ти можеш да разгромиш дявола всеки път. Моли се до победа. Ако се молиш за болен, претендирай за освобождението в Исусовото име. Исус казва: „В мое име те ще полагат ръце на болните и те ще оздравеят“. Полагайте ръце на болните и те ще оздравеят. Полагайте ръце на тях и претендирайте за тяхното освобождение в името на Исуса. Ти имаш солидна основа.

Ако се нуждаеш от пари, моли се да се освободят. Тъй като парите са тука в това царство. Бог не е производител. Той няма да ти създаде пари и да ги пусни като дъжд от небето. Бог постави всичкото сребро и злато и добитък на хиляди купчини тук за теб и мен. Той не ги създаде за дявола и неговото обкръжение. Създаде ги и даде господство на Адам над всички тях. Тогава Адам направи голяма сделка и продаде на дявола, така дяволът стана бог на този свят, тъй като имаше власт над всичко. Първоначално Адам беше богът на този свят, тъй като имаше власт над всичко, но той го продаде на дявола, така че властта сега е у него. Но благодаря на Бога, че Исус дойде и разгроми дявола. Той ни даде право да използваме Неговото име.

Веднъж бях нападнат от бедност и бях свел нос до земята. Тогава прозрях нещо. Господ ми каза никога да не се моля за пари. Каза ми да не го моля за пари, защото парите са долу, тук. Научи ме, че в името на Исуса трябва да заповядам на парите да дойдат. От каквото и да се нуждаех или исках, трябваше да претендирам за него. Той каза, че иска чедата му да имат най-доброто. В словото се казва, че иска чадата му да ядат най-доброто от земята. Казва още: „Ако вие, които сте зли, знаете да давате добри дарове на децата си, колко повече вашият Небесен Отец ще ви даде добри неща, когато искате от Него“.

Трябва да разберем принципите, по които Бог работи. Дал ни е името на Исуса. Каза ми, че той не е този, който спира финансите от мен, не е Този, който не желае децата ми да имат добра храна. Ако беше така, Той не би бил добър Баща. Той ми напомни, че дори и най-старият грешник, който е баща се интересува от децата си, дори и животните са загрижени за своите рожби. Каза ми, че никога не е имало земен баща, който да желае да направи за децата си повече от Него. Проблемът беше, че чадата Му не желаят да Му сътрудничат. Каза ми да заповядам на дявола да си вдигне ръцете от финансите. Отговорността е на наша страна, защото чрез Исуса Христа освобождението вече е извършено за нас.

Веднага постъпих по този начин. От онзи ден до сега никога вече не се моля за пари. Просто казвам колко пари искам. Ангелите са служебни духове, които са изпратени да служат на тези, които са наследници, на спасението. Да служиш значи да слугуваш. Когато отидеш в ресторант, при тебе идва сервитьор да те обслужи.

Господ ми даде тази илюстрация, когато се молех в Духа. В същност имах видение и видях един ангел. Той ми каза, че е моят ангел. Говори ми за времето, когато Исус е казал: „Оставете малките деца да дойдат при мен“, после също казва: „Техният ангел е винаги пред лицето на Отца ми“. Исус ми каза, че тъй като съм пораснал, не съм си изгубил ангела. Още ми каза, че ако наследниците на спасението се научат да вярват в Библията и да се вслушват в нея, техният ангел ще им се яви и дори може да разговаря с тях. Господ ми каза да кажа на моите служебни духове, или ангелите да отидат и да се погрижат за парите. Така съм постъпвал от тогава и винаги с резултат. Ако се молиш за души, стой докато видиш отговора.

Молитвата е животът на църквата. Вярвам, че сме само в началото на молитвените завоевания. Чувствам, че има още много, което Бог ще извърши в последните дни.

Вярвам, че сме само в началото на молитвената борба, която ще прекрати тази диспенсация. Научете тайната на ходатайствената молитва. Молете се за мъже и жени по имена. Не ги скупчвайте заедно и не се молете за тях групово. Не се молете на Бога просто да спасява, души. Споменете конкретни имена на Бога.

В последната църква, на която бях пастир имахме служба. Казах на хората, че исках да дойдат в четвъртък вечер и да напишат на един лист името на човека, който най-много искат да се спаси. Ако са мъж и жена да напишат и дете имена. Оказа се, че времето същата нощ беше много лошо, валеше лапавица и сняг. Всички бяха инструктирани да не излизат по улиците. Не бяхме свикнали на такова време, нито имахме екипи, за да се предпазим. Въпреки всичко 19 човека дойдоха. Събрах всички имена, сложих ги в таблата за дарение и ги разбърках.

Тогава минахме с таблата и всеки си взе по едно име. Аз също взех едно и казах, че ще се моля точно за този човек да бъде спасен по време на идващото съживление. Казах им да послушат и да се съгласят. Свърших молитвата си, след което вдигнахме ръце и хвалехме Бога, защото този човек беше спасен. Казах им да не се молят за този човек повече, защото въпросът с него е решен. Минахме целия списък и се молихме, за всеки по отделно. Всички, за които се молихме, с изключение на двама бяха спасени по време на това събрание. Никога не бях имал толкова добър успех в живота.

Проповядвайки на едно открито събрание през 1954 г. се срещнах с една жена, за чийто съпруг сме се молили. Бях чул, че той бил спасен, виждате всички без двама бяха спасени за около месец и другите, двама получиха спасение преди изтичането на годината. Когато събранието приключи, тази двойка дойде при мен и съпругът каза: „Брат Хегин искам да те прегърна, ти знаеш, че съм ти брат“. Каза, че е бил спасен същата година, след като се преместили в Калифорния. Тогава жена му добави, че разказала на пастира там за онова молитвено събрание, а той й отговорил, че никога не бил чувал подобно нещо. Радвах се, че онази молитва все още действаше.

Когато вървим по Божието Слово, то никога не пропада. Исус каза: „Ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било, което да поискат от Отца, който е на небесата, ще им бъде (Матей 18:19). Той не казва, може да бъде сторено или, че е вероятно да го стори, а ако се съгласим за нещо ще бъде! Молитвата означава борба (триумф). Означава борба (триумф над) с демони, които се опитват да попречат на нещата да се случват.

Преди няколко години проповядвах в Западен Тексас по Рождество. Въпреки, че бях стоял там три седмици, пастирът искаше да остана още три седмици. Имах още една служба преди Рождество. Тогава пастирът ме уведоми, че всяка година трябвало да плащат данък на църковния имот и всяка неделя вечер той събирал дарения за тази цел. Той каза, че ако остана, той първо ще събере даренията за данъка, а после – за мен. Каза ми, че разбира, че ще се нуждая от допълнително пари по Рождество, тъй като няма да имам събрания по време на почивките, но не беше сигурен дали хората ще дадат допълнително.

Въпреки това се съгласих да остана, като вярвах, че ще получа достатъчно. Писах на жена ми, че ще остана и исках тя да отвори Библията си следващата неделя следобед на Матей 18:19 и да каже на Господа колко пари ни трябват. Уверих я, че ще направя и аз същото. Ние претендирахме за половината от това, което получавахме всяка седмица.

Тази неделя вечер пастирът събра даренията за данъка и след това за мен. Получих три долара повече отколкото бях попросил. На следващата седмица се случи същото.

В неделята преди Рождество в църквата имаше малка рождественска програма и аз проповядвах само 15 минути. Не само това, но пътувах през цялата нощ, за да стигна у дома за Рождество. Както и да е, пастирът събра най-напред за данъка, а след това за мен. Отидохме до дома му и той ме попита колко бях получил. Казах му, че дяконите още не бяха ми казали. Намерихме ги заети в преброяването на парите. Дарението беше с около 20 долара. по-малко от необходимите. Предложих да ги преброим отново, защото парите трябваше да бъдат там, защото сме ги поискали. Казах му, че жена ми и аз сме се молили и ако парите не бяха там, аз трябваше да тръгна по всяка църква, където съм проповядвал и да кажа, че Исус е лъжец и Библията не е вярна. Ако е така, бих я захвърлил. Такава е моята откровеност.

Не искам да кажа, че нещата ще падат върху нас като зрели череши от дървото, защото трябва да си отстояваш правата. Ти трябва да ги отстояваш пред дявола. Във всичко друго в живота хората ще се борят за правата си и за това, което им принадлежи. Ще изгубят от съня си и ще положат всяко старание, но когато дойде до духовни неща ще затворят очи и ще играят на мъртви. Трябва да открием, къде е отговора. Божието слово действа.

Колко пъти в молитва съм изследвал правата си отново и отново. Ако имам един ценен златен пръстен и го загубя, аз ще огледам земята много внимателно, където, предполагам, че се намира, тогава ще падна на колене и ръце, ще пълзя наоколо и ще го търся. Що се отнася; до духовните неща ще върша същото, като изследвам стъпките си.

Казах на пастира защо трябваше парите да са там. Ние отново ги преброихме, но все недостигаха. Той преброи половината пари, а аз – другата. После той преброи моята половина, а аз – неговата. Все стигахме до същата цифра. Казах му, че трябва да са там. Пак ги преброихме. Той каза, че трябва да броим цяла нощ докато ги получим.

Изведнъж се сетих, че съпругата на пастира си беше купила Библия от мен преди службата. Тя бе сложила парите в плик. Тя ми каза, че имала лично дарение, което не желае да мине през църквата. Каза ми дори да не казвам на съпруга й. То беше от 25 долара и аз бях забравил за това. Тогава му казах, че имах дарението и имах 5 долара над попросеното.

Стойте върху Божието Слово и казвайте, че трябва да бъде. Погледнете бурята в лицето, както Павел направи. Исусовата дума е по-сигурна от думата на ангел. Павел каза: „До мене беше тази нощ ангел от Бога“. Той завършва: „И така, господа, аз вярвам на Бога, че ще бъде така, както ми е говорил“. Погледнете противоречивите обстоятелства в лице и кажете: „Затова, господа, аз вярвам на Бога, че ще бъде така, както ми е говорил“. Тогава ще откриете, че дяволът и демоните ще отстъпят и отговорът ще дойде.

Отстоявайте правата си и Бог ще ви чуе. Погледнете смрачените облаци в лицето и кажете: „И така господа, аз вярвам на Бога, че ще бъде така, както ми е говорил“. Той ще ви чуе.