Човек на смелост и мир

Ако Уигълзуърт някога е изпитвал гняв, той е бил единствено срещу дявола. Той е имал духовни преживявания и посещения от небето неведнъж. Уигълзуърт свидетелстваше, че не само чувства Божието присъствие, но и че също вижда Бог като жива личност. Той също е имал и демонични посещения, но никога не се е боял от дявола. Веднъж Уигълзуърт се събудил през нощта от наситено демонично присъствие. Оглеждайки се, той видял самият сатана, стоящ насред стаята. Уигълзуърт само казал: „А, ти ли си?”, обърнал се на другата страна и отново заспал. Това не се е случило само в неговото въображение, както някои може би си мислят. Смит никога не се опитваше да представя нещата драматично; той беше по-скоро реалист. Никога не преувеличаваше, нито извърташе нещо, което му се е случило – в свидетелствата си премерваше всяка дума. Винаги говореше абсолютната истина, защото обичаше Този, Който е Истината. Уигълзуърт никога не правеше и не казваше неща, които могат да наскърбят неговия Господ.

Някой хора може би си мислят, че животът на Уигълзуърт е бил едно постоянно напрежение, но това не беше така. Малко хора умееха да си почиват така, както го правеше той; Уигълзуърт си почиваше в присъствието на Бог. И той беше винаги отпочинал, така че можеше да реагира адекватно на всяка възможност, която се откриеше пред него. Той беше научил тайната на Неговата сила Исая. 26:3 „Ще опазиш в съвършен мир непоколебимия ум, защото на Тебе уповавам”.

Словосъчетанието „съвършен мир” буквално в оригинала на еврейски е „мир, мир”. С други думи „съвършен мир” означава „двоен мир” или „двойна мярка от мир”.

Уигълзуърт посрещаше всяко обстоятелство с абсолютно спокойствие.