Човек на вяра

Ето няколко предизвикателства, с които Уигълзуърт се сблъскал в ранното време на своето служение и които добре илюстрират неговата огромна вяра. Веднъж бил повикан да се моли за млада жена, която била угнетявана от демонични сили. Завели го в стаята, в която била тя. Когато я видял, Уигълзуърт се изпълнил със състрадание. Няколко от присъстващите я били хванали и я държали, притисната върху леглото. Съпругът й също бил там и държал в ръцете си бебе. Цялата атмосфера била пропита с демонично присъствие. С периферното си зрение, Уигълзуърт забелязал друга жена, която изпълзяла от стаята. Погледът в очите й бил ужасен. „Аз знаех, че стоя срещу демон”, по-късно разказва Уигълзуърт. „Трябва да направя нещо!” си казал той. „Вярата ми започна да прониква в небесата.” Ако искаш да получиш нещо от Бог, молитвата ти трябва да достигне Небето.

На Небето е абсолютно всичко. Ако живееш в земните области и очакваш Бог да подейства, това никога няма да стане. „В присъствието на Бог аз осъзнах колко е ограничена моята вяра. Тогава в мен дойде една друга вяра – вяра, която грабна обещанието, вяра, която стъпва върху Божието Слово. И от Божието присъствие аз се върнах на земята напълно друг човек. Бог ми даде вяра, която може да разтърси небето.” С тази вяра той извоювал пълно освобождение за младата жена. След като спала 14 часа, тя се събудила съвършено изцелена благодарение на това, че Уигълзуърт преминал от естественото в свръхестественото. Когато застанал пред голямо предизвикателство, той нямал нужда тепърва да започва да търси Бог – той вече познавал Бог. Каква сила имаше този човек в Бог! Много пъти той влизаше в битка с човешкото неверие и излизаше победител. Веднъж група младежи разпитвали Уигълзуърт и един от тях попитал: „Как човек може да придобие голяма вяра?” Той му отговорил много простичко: „Първо ствол, после клас, след това пълно зърно в класа” (Марк 4:28). Това било всичко, което казал, но отговорът бил безупречен. В него се съдържала дълбоката мъдрост на Святия Дух. Целият смисъл бил в това, че вярата се състои в постепенно напредване и постоянно усъвършенстване. Вярата ти расте, като опознаваш Бог всеки ден все повече и повече.

Уигълзуърт никога не участваше в теологични дебати и интерпретации на Божието Слово. Той дори не беше запознат с теологичната терминология, с която учените в Библейските училища толкова се гордеят. Но определено той познаваше своя Бог, което е далеч по-важно!

следваща глава Човек на любов