Смит Уигълзуърт – човекът

Имах привилегията да познавам Смит Уигълзуърт не само отдалече, но лично. Прекарвали сме време заедно както в моя, така и в неговия дом. Ние опознаваме даден човек и се научаваме да го ценим едва, когато разберем какъв е той в своя дом. Хората, които виждаха Смит само зад амвона, нямаха реална представа какъв човек всъщност беше той: те въобще не можеха да оценят нежната натура, отразяваща образа на Исус, която беше в него. Те много рядко или никога не виждаха сълзите на състрадание, които се стичаха по лицето му: на тези неща бяха свидетели най-близките хора. Орал Робъртс е казал за себе си и за другите евангелизатори, че те се чувстват безкрайно задължени на този човек. Уигълзуърт беше велик апостол на вярата, който учеше и вдъхновяваше много хора. Съживлението, което започна чрез неговото служение заля цялата страна от запад до изток, от север до юг. И още чувстваме ефекта на това съживление дори днес.

Човек не можеше да остане същият, след като е имал лично общение със Смит Уигълзуърт. Това, което той вкарваше в човешките духове, беше неописуемо. То може да се разбере единствено, ако си го изпитал. Уигълзуърт почина през март 1947 г. на 87 години, но неговото служение продължава да живее в преживяванията на хиляди хора. Като поглеждам назад, мога да кажа, че в резултат на неговото служение, бе постигнато повече след смъртта му, отколкото беше жътвата през целия му живот.