Смит Уигълзуърт – живот в Духа

Поради това, че Смит Уигълзуърт беше толкова фино настроен на вълната на Святия Дух, той беше наясно с наличието на демонична активност в духовния и материалния свят.

Въпросът, дали е възможно човек, кръстен със Святия Дух, да бъде обладан от зли духове, е предмет на безкрайни спорове във Великобритания днес. Уигълзуърт твърдеше, че това е възможно. Той беше имал работа с такива случаи и беше виждал как такива хора се освобождават.

следваща глава Духовна битка