Смит Уигълзуърт – духът му

Осъзнаването на това, кои сме ние в Бог, сравнено с това – кои бихме могли да бъдем в Него, често ни хвърля в обезкуражение и поражда у нас комплекс за малоценност. Унищожителният ефект на това самоосъждение в нашия живот не помага нито на нас самите, нито на хората около нас, нито прославя Бог. Ние може да сме нищо, но в Бог можем да бъдем велики. Откровението на Уигълзуърт върху тази духовна тайна го постави по-напред от много хора, които притежаваха далеч по-големи от неговите естествени способности. Интересно е да се знае, колко много служители са били вдъхновявани от Смит Уигълзуърт. Особено голям е броят на благословените и вдъхновените от него в Съединените Щати. И през годините аз съм срещал или съм познавал неизброимо множество хора, които свидетелстват, че са били вдъхновявани от служението на този забележителен Божий човек.

Точно сега има огромна нужда да се изправят на краката си мъже и жени, които са научили тайната на истинската вяра, които познават Бог, както го познаваше Уигълзуърт. Ние виждаме, че неговото посвещение бе изпитано във всяко отношение. Той беше изпитван и физически, и духовно през дългите години на своята плодотворна кариера. И все пак, това, през което минаваше, само затвърдяваше неговото решение да прилича на Исус. Ако групи, които проповядват погрешни доктрини, могат да печелят влияние в човешкото общество, то колко повече Божиите деца, движени от силата на Святия Дух, ще могат да вършат успешно Божието дело? Това е повод днешните християни сериозно да се замислят по въпроса и да погледнат в своите сърца.

И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости да представите телата си в жертва жива, свята, угодна на Бог като ваше духовно служение. И недейте се съобразява с този век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит каква е Божията воля, това, което е добро, угодно Нему и съвършено.” (Римляни 12:1-2).

следваща глава Хладнокръвен дух