Силата на Уигълзуърт да предава дарби

Въпреки че Уигълзуърт отиде на небето, за да получи наградата си като верен служител, той остави след себе си наследството на своето помазание. Стихът в Евреи 11:4, който се отнасяше за Авел спокойно може да се отнесе и за Уигълзуърт. „С вяра Авел принесе жертва по-добра от Каиновата, чрез която за него се засвидетелства, че е праведен, понеже Бог свидетелства за даровете му; и чрез тая вяра той и след смъртта си още говори.”

След смъртта на Уигълзуърт Бог много пъти е засвидетелствал неговата вярност дотолкова, че дори след отиването му у Дома, неговият живот е докосвал хиляди сърца.

Един от братята ми отиде да посети Уигълзуърт наскоро преди неговата смърт. Уигълзуърт му положи ръце и го посвети в служение на свръхестественото. Той му пророкува, казвайки: „Бог ще потвърди това, което заявих и направих с теб още преди тази седмица да е свършила.” Брат ми си тръгна мълчаливо. Още преди края на седмицата брат ми получи телефонно обаждане, в което спешно го молеха да отиде в ортопедическата хирургия. Един от членовете на църквата, на която брат ми беше пастир, бе получил сериозно нараняване при нещастен случай на работното си място. И двете ръце на г-н Довсън, така се казвал човекът, били счупени на няколко места, но той отказал да бъде опериран. Брат ми дошъл по молба на хирурга, който търсел съдействие да убеди пациента си да се оперира. Докторът смятал, че г-н Довсън не осъзнава сериозността на нараняването, защото постоянно твърди, че Господ ще го изцели. Хирургът бил много загрижен, защото била започнала гангрена и операцията била наложителна, за да се спаси живота на пациента. Брат ми се помолил за г-н Довсън и резултатът бил, че след два дни той отново бил на работното си място!

Новината се разнесе по цялата област. Няколко дни след това и по-точно в последния ден от определената седмица – в неделя, млада жена доведе малкото си бебе на вечерно събрание на брат ми. Детето беше напълно сляпо, тъй като беше родено без очи. Когато брат ми попита дали има хора с нужди, младата жена каза за своето бебе. Брат ми затвори очи и се помоли. След като се помоли, той отвори очи, за да види чудото, което се бе случило – на детското личице се бяха оформили очи и детето бе съвършено изцелено от тази ужасна аномалия!

Това, което Смит пророкува за моя брат, се сбъдна в определения срок. Това беше пример за способността му да предава чрез Святия Дух своето служение на други хора. От този момент брат ми бе мощно употребяван от Бог до 82-та си година, когато той се прибра, за да бъде с Господ.

Друг пример за тази способност от Бог беше пророчеството за моя три и половина годишен син. Уигълзуърт положи ръце върху моя син и го посвети в служение на свръхестественото. Разбира се, моя син беше твърде малък, за да си спомня това събитие, но доказателствата по-късно бяха очевидни. Чрез помазанието, което Уигълзуърт му предаде, много обладани от демони и болни хора бяха освободени и изцелени по свръхестествен начин. Наскоро синът ми провеждаше събрания в Югославия. На една от службите било доведено малко момиченце, чието око било напълно увредено при нараняване с остър предмет; всичко, което можело да се види, било грозна, бяла маса, вместо око. Той положил ръце върху детето и окото му било съвършено възстановено.

Пак на скоро една жена, болна от рак, беше изцелена моментално чрез ръцете на сина ми. Чудото на изцеление беше потвърдено от лекарите, които бяха поставили диагнозата.

Мога да ви разкажа за много случаи, в които Бог е откривал на сина ми тайните на човешките сърца. Това е дарбата Слово на знание – една от деветте дарби на Святия Дух. Тя наистина е много необходима. Един пример, за който се сещам, е за един човек, когото познавах бегло. Той винаги създаваше впечатление, че е готов да направи всичко за своята църква. Но Бог откри на моя син, че този човек завеждаше жена си и трите си деца на църква, оставяше ги там, след това се измъкваше, вземаше едно тринадесетгодишно момиче и правеше секс с него в близкия парк. После отново се връщаше в църквата. Това беше съобщено на дякона, но той отказа да приеме такова сериозно обвинение. Въпреки това, няколко дни след разговора с дякона, във вестника бе публикувана статия за тази мръсна история под заглавие: „Мъж, осъден на седем години затвор за незаконни сексуални отношения с малолетна.” Там беше описано всичко, което синът ми бе видял чрез Слово на знание.

Павел пише за предаването на духовните дарби в Послание към римляните 1:11 „Защото копнея да ви видя, за да ви предам някоя духовна дарба за вашето утвърждаване.”

Ние можем да даваме само това, което имаме. Също, както Петър и Йоан, които отиваха към храма за молитва и видяха куция просяк, и Петър му каза: „Сребро и злато аз нямам, но каквото имам това ти давам; в Името на Исус Христос Назарянина, стани и ходи” (Деяния 3:6). Когато Уигълзуърт коментираше този случай, той казваше: „Той просеше милостиня, а получи крака.”

Уигълзуърт предаваше това, което имаше. Аз бях свидетел на това, как Уигълзуърт положи ръце на сина ми в такава крехка възраст и все още съм свидетел на мощното служение, в което той започна да се движи, когато порасна. Какво потвърждение за помазанието на Уигълзуърт!

Той беше просто един обикновен човек, който се труди. Но Източникът на силата му беше необикновен. Уигълзуърт си отиде, но Божието дело остана. Ще го оставим ли недовършено?