Начала, издържали проверката на времето

Защо тук е толкова различно и хората – тъй грижовни? – пита една майка, която осем години безуспешно се е мъчила да излезе на глава със своето упорито дете и накрая попада в Центъра за деца към фондация „Георг Мюлер“

– Бог е с нас и ние всеки ден се молим за вас и за вашето семейство – отвръщат й ведро.

„Няколко месеца по-късно – си спомня същата майка – срещнах Бога и се новородих. Станах нов човек. Благодаря на Бога за тези прекрасни хора, понеже намерих спасение чрез Божието дело в Центъра“

Всичко започва с първото сиропиталище, открито от Мюлер през 1836 г. на ул. ,,Уилсън“, прераства във величествените сиропиталища в Ашли Даун, продължава в по-малките детски домове, където малките живеят в среда, подобна на семейната, докато се стигне до днешния Център за децата и семейството, в който следовниците на Мюлер продължават и до ден днешен да се грижат за децата, изпаднали в нужда. Техните потребности са се променили с годините и са много по-различни в сравнение с 30-те години на ХТХ век. Днес изоставените сираци са сравнително малко, по във всяко поколение наблюдаваме все същата потребност от обич. Този копнеж се осъзнава от всички, които работят в Центровете на Мюлер или като членове на местните църкви са се посветили на грижи за децата и семействата в нужда.

Независимо от подготовката и уменията на тези хора те неизменно се стремят да покажат Божията любов на всяко дете и родител в нужда. Заведенията, основани от Мюлер, продължават да се грижат за окаяните, понеже Бог не се е оттеглил от тях.

Желанието да се покаже любов и да се сподели състраданието на Господ Исус Христос свидетелства, че човек може да стане пълноценна личност единствено чрез връзката си с Него. Физическите, материалните и емоционалните ни потребности могат да се удовлетворят по много начини, докато духовните ни нужди могат да се задоволят само от Бога чрез Исуса Христа. Организацията на Мюлер никога не е била предимно благовестителска, но всичко, което се прави, за да се покажат любов и състрадание, е подкрепено с благовестието, което се споделя с хората. То трябва да бъде „живяно и изговаряне“. Мнозина са достигнали до вярата чрез засвидетелстваната им безусловна любов и след като са чули благовестието по начин, който не е натрапчив, а, напротив, вдъхва им дързост. Дейността на последователите на Мюлер безспорно е християнска и тя съчетава по изумителен начин делата и думите в духа на Божията любов и спасение. През 80-те години на ХХ век са закрити детските домове за невръстни деца, открити тридесет години по-рано. Те са заменени с Центровете за децата и семейството, с дейността, свързана с обществото, и с работата в училищата. Във всяко от тези направления има големи възможности да показващ и да споделяш любовта Христова и мнозина ще потвърдят значението на положените грижи. Наред с дейността в Центровете, фондация „Мюлер“ работи тясно с местните Църкви, които се стремят да подкрепят децата и семействата, изпаднали в тежко положение. Хората от фондация „Мюлер“ работят с местните църкви, за да станат по-жизнеспособни и енергични в служението си, а също и насърчават, вдъхновяват, подготвят и обучават християните по места в духа на Божията заповед да проявяват Божията любов.

В дейността на фондацията влизат и всекидневните грижи за децата. Тя участва в отглеждането на деца от две до пет години с умствени и физически недъзи или психични проблеми. Сътрудниците на фондацията допринасят за това във всеки един от центровете родителите да получат съвет, практическа помощ и да чуят благовестието. Центровете полагат превантивни грижи и дават възможност на децата да играят и да научат различни неща.

В групи от пет-десет деца, ръководени от детски учителки, малчуганите имат възможност да рисуват, да се учат да готвят, да усвоят много други полезни умения. Децата разполагат със свобода, забавления и обучение. Родителите оценяват искрените усилия на персонала да ги приобщи и да им помага в техните трудности. През лятото родители и деца ходят заедно на излети, които винаги минават много весело, зиме посрещат Коледа и празнуват заедно. Децата от семейства в нужда получават по Коледа много подаръци и играчки, които са неоценими за повдигане на техния дух.

Хората, които се грижат всекидневно за децата, имат възможност да споделят любовта Христова с родителите и с малките. Те често обсъждат въпроси за нещата, които децата споделят със своите родители. Много онеправдани деца получават възможност за по-добър старт в живота, а родителите са благодарни за напредъка на децата си. Децата, които са много затворени и имат проблеми в общуването, преодоляват своите комплекси и започват да се развиват като пълноценни индивиди.

Голяма част от дейността на фондацията е насочена към работата със семействата. Ние се стремим да покажем любовта Христова към родителите и децата в едно семейство. В дейността участват и представители на лекарското съсловие, работници от социалния патронаж и местните църкви. Фондация „Мюлер“ работи в тясно взаимодействие със социалните служби, така че заедно да предоставят ефикасна помощ. Семействата идват по най-различни причини. Едни търсят нови приятели или искат за малко да се измъкнат от теснотията у дома, или пък се стремят да осигурят на децата си място, където да си играят и да намерят помощ, за да преодолеят трудностите. Персоналът се старае да осигури гостоприемна и дружелюбна обстановка, в която родителите да се почувстват по-уверени и да получат съдействие за решаването на личните си проблеми: как да изплатят дълговете си, как да ръководят домакинството и да готвят, как да преодолеят разногласията в брака си и как да играят и да общуват по-пълноценно с децата си. Родителите участват в готвенето, игрите, в спортуването, в усвояването на занаяти., В съвместната дейност и в театралните постановки. Някои деца имат свои специфични проблеми, например затруднен говор, трудности в общуването и забавено развитие. Има и такива, които са били жертва на сексуален тормоз. Индивидуалната работа на персонала допринася за това, децата да получат самочувствие и вяра.

„Промених се стъпка по стъпка – разказва една майка. – От срещите с хората станах по-самоуверена. Спрях хапчетата, които взимах срещу депресия. Започнах да излизам от къщи – повече от две години не смеех да стъпя на улицата, толкова потисната и болна се чувствах. Най-важното е, че имам жива вяра в Господ Исус Христос.“

Най-сетне тази майка преодоля омразата и озлобението, които изпитваше към дъщеря си, и успя да поправи взаимоотношенията си. Дейността на фондацията обхваща Бристол и Уестън-Сюпър-Меър и е насочена предимно към хората със сериозни социални, физически и духовни проблеми. Всяка седмица сътрудниците на фондацията участват в някоя от изброените дейности:

* целодневна грижа за децата в Центъра;

* ръководят групите за родители към църквите и групите за деца

* ръководят групи за затормозени деца с ниско самочувствие към местните начални училища;

* преподават в библейските курсове за родители;

* ръководят трупа за сираци;

* организират игри;

* съгласуват работата в групи, които помагат на родителите да преодолеят гнева;

* ръководят групи, обучаващи родителите как сами да си помагат;

* дават правни съвети;

* оказват правна помощ на родителите;

* помагат на семействата, включително в готвенето и домакинската работа;

* ръководят училищни кръжоци и помагат на учителите в общинските начални училища;

* организират извънучилищни занимания;

* преценяват какви са конкретните нужди;

* срещат се с представители на държавните и общинските власти.

Нуждите са големи, особено в градовете. Семейството е подложено на голямо напрежение и това често го наранява дълбоко. Родителите обикновено се нуждаят от помощ, за да се отнасят по-добре с децата си, децата се нуждаят от съдействие, за да опознаят семейния живот и да разберат как да се подобри.

Образователният отдел към фондация „Мюлер“ полага грижи за децата и осъществява първоначалната идея на Георг Мюлер за училищата. Малък екип от социални работници на пълен работен ден се трудят в някои от средните училища в Бристол.

Екипът се стреми да внуши на младежите в училищата представата, че благовестието Христово засяга всички области на живота. В средните училища хората от екипа водят събирания, говорят в часовете по обществознание, етика, религиозно обучение и организират групи за социални контакти. Те се стараят да убедят училищата в необходимостта да отговарят от християнската гледна точка на въпросите, пред които младите са изправени. Мнозина младежи проявяват искрен интерес към християнското благовестие и значението му за техния живот.

Между училищата се провеждат съвместни мероприятия – лагери и забави. Седмичните училищни мероприятия и музикални прояви са изключително важни за младите.

– Как да се убедим, че Бог ни обича? – прониква се един малчуган насред часа в пети клас.

Това е отчаян зов на едно наранено сърце, Каква надежда и сигурност можем да дадем след подобен въпрос? Днес младите искат нещо живо и истинско, което да засяга душите им и да откликва на техните потребности. Отговорът, от който имат нужда, е да се изявява любовта на Господ Исус Христос. Екипът от фондация ,,Мюлер“, работещ в училищата, знае как да споделя благовестието.

Държавните училища все по-често се сблъскват с въпроса да преподават духовните ценности в рамките на учебната програма Фондацията търси начини да им съдейства. Тя е разпратила на местните училища своята образователна програма, с която им предлага помощ и съвети как да се преподава вероучение и как учителите да са по-добре подготвени.

В дейността на фондацията важна роля играят доброволците. Тя ги набира главно сред хората, на които е помогнала. Често ще срещнете хора, на които е оказано съдействие, да жертват от времето си и да се грижат за нуждаещите се като доброволци.

Колко прекрасно е да видите приятели, на които сте помогнали, след това да помагат на други! Колко прекрасно е да виждате хора, дошли без надежда и без Бог, да познаят любовта и спасението в Господ Исус Христос!

Фондацията провежда едногодишна програма с доброволци, които посвещават една година от живота си на това, да работят в училищата и с хората. Докато отделят от времето и способностите си, те са подкрепени с молитви и обучение, така че да съзреят в своята вяра. Мнозина обучавани за работа в социалния патронаж и в детските домове работят във Фондацията.

Към фондация „Георг Мюлер“ има асоциирани благотворителни дружества. Те са самостоятелни и не са подчинени на самата фондация, но са се убедили колко благотворно е да си сътрудничат. В много отношения съвместната им дейност е продължение на работата на фондацията сред децата, младежите и семействата. Целите и задачите на тези християнски благотворителни организации съвпадат в много области с целите на фондацията и макар дейността им понякога да се различава в практическите си проявления всички ценят това сътрудничество в молитва и всекидневна подкрепа. Мнозина християни доброволци са се включили в тази дейност и помагат на стотици хора, изпаднали в нужда.

През последните няколко години едно от най-ярките проявления на дейността на фондация „Георг Мюлер“ в големия Бристол е начинът, по който насърчава различните християнски организации да работят, да общуват заедно.

Сега към фондацията има няколко асоциирани благотворителни организации – агенция, която работи с бедни и бездомни младежи, често пъти лишени от бъдеще, адвокатска кантора, център за лечение на наркомани, транспортна фирма, младежки лагер и агенция, която осигурява подслон на бездомни младежи.

Фондацията си сътрудничи с няколко християнски организации, които, макар да нямат общо ръководство, работят ръка за ръка. Сред тях са няколкото организации, образуващи Обединените християнски благотворителни дружества, чиято цел е да координира дейността на множество малки организации, работещи с бедните и с изпадналите в нужда.

Фондация „Георг Мюлер“ е събирателно наименование, дадено през 1987 г. на всички дейности, наследени от Мюлер. Тя включва три благотворителни организации, най-голямата от които е Детски домове ,,Мюлер“, която извършва описаните дотук дейности. Благотворителната организация, основана през 1834 г. от Георг Мюлер и Хенри Крейк – Дружеството за библейски познания и до днес всеки месец подпомага мисионери в чужбина и благовестители в страната. Напоследък тази дейност се разширява все повече и мнозина мисионери са изключително благодарни за оказваната им помощ. Някои от тези хора работят с деца и семейства, но Дружеството за библейски познания подкрепя всички християни, допринасящи за добруването на ближните.

Дълги години дружеството притежава три много посещавани книжарници за християнска литература в Бристол, Бати Уестън-Сюпър-Меър. Те се появяват на мястото на Библейската книжарница, наричана „Хранилище за Библии и трактати“, основана от Мюлер през 1849 г. Продажбата на християнска литература се превърна в твърде специфична и сложна дейност, затова книжарниците са продадени на „Сенд дъ Лайт“, клон на организацията „Опърейшън Мобилизейшън“”. Днес те търгуват под името „Уесли Оуен“. Фондацията продължава да гледа на християнската литература като на съществена част от своята дейност и чрез Дружеството за библейски познания отпуска средства за нея.

Най-новата благотворителна организация към фондацията Старчески домове „Мюлер“ е основана през 1983 г. Когато остареят, много от сираците, израсли и възпитани в Ашли Даун, нямат семейства, които да се грижат за тях, а други християни мечтаят да изживеят последните си години в християнска среда.

Днес домът „Тилзли“ в Уестън-Сюпър-Меър може да приюти двадесет и четири души, сред които има достойни мисионери, работили дълги години в чужбина.

Когато съседният детски дом „Транкуил“ се освобождава, той също е закупен и ремонтиран, така че в него да има няколко уютни апартамента за хора от третата възраст. Домът се управлява от духовно настоятелство. След успешното създаване на два старчески дома, които са жизненоважни за възрастните хора, се налага фондацията да разшири тази дейност в Бристол. Според статистическите данни от 1997 г. 16 % от населението на града са хора на възраст над 65 години, а 8 % – на възраст над 75 години.

От християнска гледна точка в Бристол има остра нужда от грижи за възрастните хора. Както Георг Мголер се е допитвал за всичко, което предприема, до Господа, така и ръководството на фондацията се моли тази следваща стъпка да получи Божието одобрение.

По същия начин постъпихме при разширяването на дейността сред децата. Много техни потребности все още не са удовлетворени, има области, в които фондацията не е развила дейността си. Тя се осланя на Бога за напътствия в работата сред децата и възрастните и е уверена в отклика Му, понеже Бог винаги се е показвал правдив и верен. През годините Той е откликвал на много молитви. Същият е и днес. Макар че дейността на фондацията се различава съществено от работата, вършена от Георг Мюлер, ръководните начала остават същите.

Хората често питат дали фондацията и досега следва принципите, изложени от Георг Мюлер, когато той започва своята дейност. Мнозина се съмняват дали простичката вяра в Бога е уместна и е в състояние да удовлетвори потребностите в съвременното общество. Ние искаме отново да потвърдим своята убеденост в библейските принципи, отразени в първоначалните намерения на Георг Мюлер, които той определя така:

Първата и най-важна цел на начинанието бе Бог да се прослави пред всички, защото сираците, за които се грижа, получават всичко само чрез молитви и вяра, без аз или моите сътрудници да просим от някого, от което се вижда че Бог бди над нас и слуша молитвите ни.

Днес отново извръщаме взор към Бога, не хленчим и не споделяме с никого своите нужди. Тази отличителна черта на фондацията е жизненоважна за нас и ние знаем, че Бог никога няма да ни изостави, понеже само Той е верен. Господ и сега откликва на молитвите, защото ,,е същият вчера, днес и вовеки“

Днес фондация „Георг Мголер“ се оглавява от Робърт Скот- Кук, председател на съвета, и от изпълнителния директор Джулиан Марги. За повече информация пишете на:

The executive director

The George Muller foundation

Muller House

7 Cotham park

Bristol BS6 6DA

England

През седмицата работи музей с богата сбирка от експонати, писма и снимки за делото на Георг Мюлер. Посетителите са добре дошли. Там ще намерите списък на всички момчета и момичета, минали през сиропиталищата. За повече сведения търсете изпълнителния директор.