СМИРЕНИЕТО НА ХОРАТА ПРЕД БОГА

Ако Моите люде… се смирят…“

Бог е свят и човек трябва да се смири пред Него. Преди човек да може да отстоява своите права, той трябва да бъде чист. Вижте как се развива драмата в обора край пътя, когато един от събраните бавно се издига от сламата, на която е коленичил, взема Словото и започва да чете Псалм 24.

Кой ще възлезе на хълма Господен и кой ще застане на Неговото свято място? Онзи, който е с чисти ръце и с непорочно сърце, който не е предал на суета душата си… Той ще приеме благословение от Господа„. Като огнени думи  от устните на един свят Бог, всяка дума гореше в  дълбините на сърцата на събраните, които бяха на работа с Бога Тогава пред огнения зов на тази декларация, те паднаха на колене в безрезервно посвещение и се предадоха на Бога, без да се съмняват.

Това бяха хора готови да изпълнят всяко Божие изискване, каквато и да е личната цена, само и само да дойде съживление. Това е цената,  същата и през вековете  –  отричане от себе си, напускане на всеки грях и греховен навик и всецяло предаване на Бога и на Неговите цели.