СВРЪХЕСТЕСТВЕНИТЕ ЧЕРТИ НА ПОСЕЩЕНИЕТО

Без съмнение отличителната черта на това духовно събуждане е било дълбокото съзнание от присъствието и святостта на Бога, така щото хората са се страхували да отворят устата си, да не би да произнесат думи, които ще им нанесат осъждение от Бога. Грешници, в страхопочитание под силата на Божието присъствие, падаха безпомощни и викаха за милост. Хората ходеха тихо пред Бога и както при всяко истинско съживление дюкянът ставаше амвон, домът – светиня и сърцето – олтар.

следваща глава ИЗОБЛИЧЕНИЕ ЗА ГРЯХ