ПРИЗИВЪТ НА ХЕБРИДСКИТЕ ОСТРОВИ

Чудесното Божие посещение в Хебридските острови е не само едно от най-раздвижващите събития, но е също така духовен призив за борба и днес. Сцените на Божествена сила откриват възможност за едно истинско движение на Божия Дух в нашите църкви и общества, а начинът по който стана това, и изявлението на Словото Божие показват много ясно, че това, което е станало на  Хебридите, може да стане където и да било (Лет. 7:14).