Когато Бог слиза от небето – това е съживление.

Когато хората от улицата се страхуват да отворят устата си и да произнасят безбожни думи, за да не нападне Божият съд; когато грешници, ужасени от присъствието Божие треперят по улиците и викат за милост; когато без особени събрания и громки обяви Святият Дух слита над градове, малки и големи, със свръхестествена сила и държи хората в ужасяващо изобличение за грях; когато всеки дюкян стане амвон, всяко сърце – олтар, всеки дом – светлина и хората ходят тихо пред Бога – това е съживление!

Съживлението от небесата не е религиозно събиране, за да слушат прочут проповедник и музикална програма, нито е следствие на обяви. В такова съживление не се пръскат пари за обяви, хората се стичат, защото има съживление. Съживление – това е съзнание за Бога, което сграбчва цялото общество – пътищата и механите, както и църквата. На всяко място хората могат да намерят Исус Христос.  Божият Дух като пречистващ пламък обзема обществото. Крепостите на Сатана треперят и макар че мнозина затварят вратите си, то големи множества се обръщат към Христос.

Незабравимо ще остане Уелското съживление в Англия през 1904 година. Привилегированите да живеят по това време ще говорят за небесните сцени с най-голямо страхопочитание. Като силна вихрушка Божият Дух премина през страната и планини, долини, градове и села бяха изпълнени с могъщото изявление Божие. Църквите бяха препълнени, събранията продължаваха ден и нощ – молитви, песни, свидетелства.  Стотици хора се обръщаха към Христос. Никога! Никога в историята на Валер не бяха виждани такива неописуеми сцени. Ето как описва това съживление доктор Морган:

„Ето съживление, което иде от небето. Няма проповед, няма песнарки, нито хор, нито орган, нито дискос и най-накрая няма обяви. Помисли за момент за това! Имаше органи, но те бяха тихи; имаше пастори, но нямаше проповядване; по-старите бяха между хората, хвалещи Бога. И все пак това съживление бе съживление с проповед, защото всеки проповядва, без установен ред и пак  се движи от ден на ден, от област на област с нападаща сила. Никакви песнарки, но аз почти плаках при пеенето. Тези хора се забравят в пеенето. Без хор ли? Всичко беше хор. Днес неделното училище „Библейски клас“ и домашният олтар жънат своята жетва. Страната е в пламък за Бога. Още 30 хиляди обръщеници са се прибавили и това събуждане няма белези на намаляване. То намира стотици колиби, села и градове, изпразва кръчми, театри, танцувални зали, а пълни църквите вечер след вечер с молещи се множества. Където и да идеш- в банката, в магазина, във влака, навсякъде хората говорят за Бога. Ако можеше да се издигнеш над страната и да погледнеш към нея, ти би видял как огън избухва тук, там и  по-нататък, и на друго място –  без предварителен план. Това е Божието посещение, в което Бог ни казва: „Вижте какво мога да направя без нещата, на които вие разчитате. Вижте какво мога да направя чрез молещи се хора, които са готови да разчитат всецяло и абсолютно на Мен!“

Като дърво разтърсено от мощна буря, страната беше раздвижена от Божията сила, докато почти всеки дом в народа почувства удара й. Вестниците разнасяха новини за чудни сцени. Толкова голям беше страхът от Бог и изобличението за грях, което обхвана хората, че в някои среди престъпността изчезна. Нямаше съдебни дела, записите по пощите бяха изчерпани, защото хората бързаха да си изплатят дълговете. Кръчми и театри се затвориха, Библиите се изпродадоха, народните представители бързаха към местата на съживителните служби и отлагаха политическите си събрания, за театрални представления нямаше публика, защото „целият свят се молеше“. Служителите по въздържателното дело видяха Духа Божий да извършва повече за три месеца, отколкото те бяха постигнали за 40 години.

Това е съживление – мощно „движение на Бога“ в отговор на вика на мъже и жени, молещи се на колене в мъка пред Бога. Посещение Божие чрез Духа Му, Който причинява мъчително изобличение за грях на нечестивите, където и да са и множества се обръщат към Христос. Бог затваря свърталищата на нечестивите, преобразява живота и домовете на множества, пълни църквите и прави влиянието на духовните ценности да се чувстват всред цял народ – едно Божие раздвижване, което да служи като духовна основа за Божието благословение в идните родове. Това е съживление!

Може да попитате: „Може ли тези сцени да се повторят? Може ли Бог да изпрати подобно съживление в наши дни?”  Писателят е убеден, че Бог може да стори и повече от това – Бог чака да го направи. Във всеки век Божиите съживителни източници са чакали да се отворят, когато Бог намери мъже и жени да стоят пред Него в святост, молитва и вяра. Да, има очевидни и насърчителни знаци, че Бог пак приготвя пътя за ново духовно събуждане. Между многото знамения е благодатното духовно събуждане на малките Хебридски острови, отдалечена островна част на Шотландия, което е не само едно от най-вълнуващите събития в наши дни, но е повик за съживление и днес.

Духовното съживление на Хебридските острови между 1949-1952 година е раздвижило сърцата на Божиите чада не само поради величината и качеството си, но и заради повика за днес. Въпреки, че островът е малък и малобройното му население е било нечувствително и неподатливо, фактът, че стотици са се обърнали към Христос, ни вдъхновява с нова вяра за много по-голямо събуждане, та чрез огъня в Хебридските острови, пламъкът на съживлението да запали и други страни.

следваща глава КАК ЗАПОЧНА ТО?