ИЗОБЛИЧЕНИЕ ЗА ГРЯХ

Където има изявление на Божията святост, там също има откровение и изобличение за грях. Един проповедник, който е бил по тези места, казва: „Толкова силен е бил този усет за Божието присъствие, че аз видях мъже вън по нивите, други на становете, толкова засегнати, че падаха на земята по лицето си. Един човек, който се е обърнал към Бога, като прекосявал нивите си, свидетелствува: „Толкова силно беше чувството за Божието присъствие, че дори и тревата под нозете ни и скалите наоколо изглеждаха като да викат: „Бягай при Христос за прибежище.“ Толкова действително и дълбоко е било изобличението за грях, че дори и най-закоравелите грешници в областта, буквално викали в душевна агония. Някои са били намирани лежащи безпомощно край пътя в изобличение за грях.

Друга отличителна черта на работата на Божия Дух е настойчивото преследване на мъже и жени да вземат решение. Ето случая с един младеж, който видял, както Йон някога, че не може да избяга от Бога. Една вечер, след като му се говорело за личната нужда от спасение, той бил така изобличен за грях, че започнал да трепери. „Това няма да засегне мен – си казал той – ще избягам от тук и ще отида да пия и забравя всичко”. Като влязъл в кръчмата, той си поръчал питие, но в страх и учудване дочул група мъже да разискват своето голямо изобличение за грях и страх да не погинат. Той се разтреперил още повече. „Това не е мястото, за този, който иска да се отърве от това“ – измърморил той. „Ще отида да танцувам и ще се отърся от тези мисли.“ И младежът отишъл да танцува. Едва почнал първия танц и една млада жена дошла до него и възкликнала: „О, къде ли ще ни намери вечността, ако Бог ни повика при Себе Си тази вечер?“ В голямо изобличение за грях младежът се предал на Бога.

Имало области, в които едва ли някой е могъл да избегне това изобличение за грях. Понякога грешници били в изобличение за грях много дни и много се измъчвали. Такъв бил случаят с един човек, толкова изобличен за лошия си безбожен живот, че като не могъл да намери вътрешен мир, отишъл на морския бряг и като се скрил между скалите, искал да се самоубие. Една млада жена, която се молела през това време, имала видение за този човек. Бог й показал точно къде бил и какво искал да направи със себе си. Тя бързо се изправила на нозете си, повикала пастора и предала къде да намери нещастника. Пасторът пристигнал тъкмо навреме, за да го избави от физическа смърт, а също така и от вечен ад.

Друг пък, който работел на нивата си, бил обхванат от голямо изобличение и цял се разтреперил. Като че ли Божият глас гърмял в душата му. „Ти си крадец и нарушител на святия ми ден“. Човекът знаел какво иска да му каже Бог. Той бил пияница и безбожник, а това било сега за него нова опитност. Като се чувствал много окаян поради тежкия товар на греха, отишъл в църквата и там чудно се обърнал и предал на Христос.

Един човек в хотела бил срещнат от Бога по същия чуден начин. Когато прострял ръката си към чашата с алкохол, внезапно почувствал присъствието Божие. Започнал силно да трепери и бил силно изобличен, когато Божият глас започнал да говори вътре в него. Той сложил чашата настрана, отказал се от пиене и наскоро се обърнал и станал свидетел на Бога.

Ние се нуждаем от такова съживление – свръхестествената сила Божия да сграбчи сърцата на хората, душите да се раздрусат в изобличение всред тинята на греха. Мнозина, които дойдоха до това странно Божие изявление бяха поразени от изобличението за грях и с дни прекараха в агония на покаяние, преди да намерят мир с Бога.