ЗАВЕТНА МОЛИТВА

Заветната молитва е тази, която запалва огъня на съживлението, чрез която хиляди намират Христос и която води множествата в едно ново царство на сила и благословение от Бога! Издигащата се вълна на духовна сила, която помита лицето на земята е изявила факта, че хората могат да влязат във величествен завет с Бога въз основа на обещанията Му, и чрез заветна молитва могат да станат приемници на сила и благословение, каквито никога по-рано не сме познавали.

Какво означава заветната молитва? В Палестина, когато двама главатари на племена желаят да влезнат в завет, всеки убожда вена в ръката на другия, за да потече кръв. Тогава слагат ръцете си една до друга, за да се смеси кръвта и от нея двамата пият. От този момент те стават едно, свързани с неразривна връзка, по-здрава от всяка земна връзка. За да докажат единството си, те смесват и имената си, както Бог направи с Авраама, като взе буква от собственото Си име и я прибави към името на Авраама (Битие 17:5). Това е от голямо значение за по-малкото племе, тъй като от тогава нататък то има право на силата, престижа и източниците на по-силното племе. Когато е нападнато от неприятели, най-голямото му оръжие е да извика със силен глас силното име, което сега носи. По-силният главатар също така определя условия, които по-малкото племе трябва да спазва.

Във 2 Летописи 7:14 Йехова, великият заветопазител, е дал условията при които ние, които се наричаме с Неговото име, можем да влезем в завет с Него, така че Небето и ресурсите на Неговата сила да бъдат отворени за нас – Завет, чрез който Бог, обвързан чрез собственото Си Слово, трябва да чуе от небето и се застъпи за людете Си, които викат към Него.

1. Преди всичко трябва да вземем решение от наша страна, да влезем в такъв завет.

2. Трябва да има абсолютно послушание на дадените условия.

3. Трябва да има безусловна вяра, че Бог ще удържи на думата Си.

Съмнението и неверието унищожават договора.

Договорът обвързва както нас, така и Бог.

Пред огромната сила на заветната молитва, невъзможността изчезва.

Чрез заветната молитва е и моето чудно изцеление.

Само преди няколко години аз внезапно заболях и бях парализиран от кръста надолу. Петима лекари специалисти се произнесоха, че болестта е неизлечима и състоянието ми безнадеждно. Ние бяхме чули за учудващите резултати на заветната молитва и в отчаяние с жена ми потърсихме лицето Божие по дадения образец. След няколко седмици отговорът дойде внезапно и вълнуващо.

Беше тъжна, мъглива сутрин и както лежах безпомощно на леглото си в молитва, цялата стая се изпълни с чудесното присъствие на Господа. Странен чуден мир изпълни отслабналото ми тяло, нов живот протече по безпомощните ми мускули и укрепен чрез могъщата сила Божия, аз слязох от леглото си напълно здрав. Бях съвсем добре в цветущо здраве и сила. Ето ме и днес, истинско чудо на Божията добрина и сила.

Единственият, който влезе в стаята ми онази сутрин, бе самият Господ, с изцеление в благословените Си ръце. И Той дойде в отговор на заветна молитва.

В дните, когато множества доказват силата на тази чудесна, основана върху Библията молитва, един нов свят на сила и благословение се отваря пред теб.

Ако на колене и с отворена Библия пред себе си влезеш в тържествен завет с Бога, „въз основа на Собственото Му обещание“, и с абсолютна вяра и послушание изпълниш поставените условия на могъщия Заветопазител, Бог ще чуе от небето и ще задоволи всяка твоя нужда.