ЕФЕКТЪТ ОТ НЕБЕСНОТО ПОСЕЩЕНИЕ

Ето какво пише едно от големите списания (1952 г.): „Днес повече хора посещават молитвените събрания, отколкото богослуженията в неделен ден преди съживлението. Много социални злини изчезнаха и обществата, засегнати от това благодатно действие, сега живеят за Бога. Почти всеки дом сега е олтар. Провеждат се 5 или 6 молитвени събрания седмично. Пасторът и църковните служители укрепват младите мъже и жени във вярата. От стотици, които приеха Христос през тази първа благодатна вълна на Святия Дух, досега само четири млади жени са спрели да посещават молитвените събрания. 80 духовни песни са били съставени от новообърнатите и въпреки изобличението за грях и предизвестието за съд, всички тези песни говорят за Божията любов. Това е темата на почти всички общества, домове, църкви, почувствали силата на съживлението.

Една навалица се бе събрала да слуша един от изтъкнатите социалисти, но по някоя причина той не се явяваше. След като го търсеха навсякъде, най-после неговото семейство го откри до леглото му в молитва. „Какво значи това?“ – запитаха те. – „Не знаеш ли, че хората те чакат да им говориш.“ Като ги погледнал с просълзените си очи, той казал: „Върнете се и им кажете да се молят за мен, защото се нуждая от молитва.“ Това бе съобщено на събралите се и толкова силно бе впечатлението от тези думи, щото събранието се разотиде в голям смут.

В Хебридските острови днес има стотици мъже и жени, които са из между най-радостните на острова. Те са нови мъже и нови жени. В това благодатно съживление, те откриха, че Бог е действителност и че Той е чакал да извърши велики неща за тях. Тези хора сега имат нови домове, нов живот и един нов свят на мир и радост. Този нов живот, променени домове и преобрази църкви и е живо доказателство за възможността на Небето да изпраща съживление.