БЛАГОДАРИМ НА

Джей – за това, че беше част от екипа, който подготви издаването на тази книга;

Върна – най-бързите машинописни пръсти в източните щати;

Джуди Маркам – нашата изключителна редакторка, невъзпятата героиня на много книги, включително и на тази;

Елизабет Елиът и Маргарет Кларксън – за това, на което ни учат с живота си;

д-р Ричард Гафин и д-р Джордж Шелцъл – за техните предложения и насърчение;

Църквата на Стив – за това, че ни „даде Стив назаем“.

Особено благодарим на всички приятели, които с молитва помогнаха да излезе тази книга.

следваща глава Към читателя