Съдържание Цялата книга на една страница

9 – Исус – озадачаващият Цар

Марк 11:1-12:12

Всеки водач трябва да знае как да олицетворява своята кауза. Когато Джими Картър стана президент на Съединените щати, той нарочно избра стил на поведение, който контрастираше с т.н. имперско президентство на Ричард Никсън, като отиде пеш до мястото на церемонията по провъзгласяването му за президент, носейки в ръка своето куфарче. Когато дойде на власт, Роналд Рейгън на свой ред се опита да изгради образ на „силното президентство“ чрез своето поведение и действия.

В Марк 11 виждаме няколко примера на това как Исус използва символите – като всички те са доста озадачаващи и неочаквани. След много месеци, в които Исус настояваше хората да не разказват за Него, сега Той излиза пред всички и провокира тяхното възторжено одобрение. Спасителят, който нежно изцеляваше болни и прощаваше грешници, сега проклина една смоковница и едва не причинява безредици, като изгонва търговците от храма. Странна символика, наистина!

Въпреки това тези символи са организирани и подбрани така, че да покажат, че Исус е едновременно благ учител и строг съдия. Рефрен в цялата глава е правото Му да надзирава Своето царство.

1. Кои са някои от широко използваните символи на водачество днес?

2. Прочетете Марк 11:1-33. Какво е символиката на влизането на Исус в Ерусалим, яздейки осле (ст. 1-6; вижте Захария 9:9)?

3. Това т.н. триумфално влизане (ст. 7-11) е известно още и като „походът на благия“. Какъв цар представят тези символи?

4. Хората викаха „Осанна“, т.е. „избави ни“ (Псалм 118:25-27). Какъв цар и царство очакваха те?

5. По какъв начин истината за Исус е контрастирала с вашите очаквания?

6. „Разгледа всичко“ (ст. 11). Какво говори това относно целта на посещението на Исус (Малахия 3:1-5)?

7. Осъждането на смоковницата от Исус (ст. 12-14) изглежда неприсъщо за някой, който е дошъл да дарява живот, а не да го разрушава. Как ще обясните тази случка? (Опитайте се да отговорите на какво е символ безплодната смоковница.)

8. По какъв начин сцената в храма (ст. 15-17) се свързва с инцидента при смоковницата?

9. Какво би могла да означава безплодната смоковница в нашите църкви, общество и личен живот?

Какво можем да направим, за да израстем онези плодове, които Исус търси?

10. Петър беше изненадан, че прокълнатата от Исус смоковница наистина бе изсъхнала (ст. 20-21). Как Исус използва този случай, за да научи учениците си на вяра (ст. 22-25)?

Как учението на Исус може да ни насърчи да се молим за онова, което изглежда невъзможно?

11. Действията на Исус в Ерусалим пораждат дискусия относно Неговата власт (ст. 27-33). Защо Исус отказва да отговаря на въпросите на религиозните водачи?

12. Прочетете Марк 12:1-12 в светлината на глава 11. В какъв смисъл тази история може да се разглежда като собствената автобиография на Исус?

13. Някои хора биха искали Исус да е техен Спасител и приятел, но не техен Цар и Господ. Какво казва това изучаване за необходимостта от подчиняване на властта на Христос?

следваща глава 10 - Пророкът Исус