Съдържание Цялата книга на една страница

4 – Исус – Господарят на страха

Лука 8:22-56

След любовта страхът е най-често срещаната човешка емоция. Според някои най-разпространени са страхът от змии и говоренето пред аудитория. Още по-силен е страхът от неизвестното. Като малка дъщеря ни Деби се засилваше и така скачаше на леглото, защото се боеше от тъмното под него!

Ако трябва да говорим сериозно, мнозина от нас са полупленени от най-различни фобии, тревоги и цял списък от други страхове – от нас самите, от любовта, от отхвърляне, от провал, от живота, от смъртта, от бъдещето и дори погрешен страх от Бог.

Така, както Исус показа властта Си над болестите, греха и изкривената традиция, така сега Той демонстрира силата и господството Си над страховете, които могат да ни попречат да намерим живот в Него или да Го следваме всеотдайно.

1. Спомнете си за момент, когато сте били вцепенени от страх. Успяхте ли да го преодолеете? Кое ви помогна (или попречи)?

2. Прочетете Лука 8:22-56. Лука разказва четири истории за Исус и страха. Кои ситуации накараха хората да изпитат страх?

3. В тези истории Исус посреща неизменно страха с въпроси (ст. 25, 30, 45). Защо Той използва този метод?

4. Какво иска да каже Исус с въпроса в стих 25?

5. Едно друго предизвикателство се появява в описваната в стихове 26- 39 сцена – човек, обладан от бесове. По какъв начин те бяха разрушили живота на този човек?

6. Очевидно тези бесове имаха първокласно разузнаване – те знаеха кой е Исус и извикаха (ст. 28). Защо според вас Исус отново посреща страха с въпрос?

7. Естествено е да си помислим, че хората ще бъдат щастливи като видят тази добра промяна у техния съгражданин. Вместо това те настояват Исус да си отиде (ст. 37). Какво ги кара да постъпват така?

Можете ли да си спомните за сходна ситуация днес? Обяснете.

8. Исус не позволява на човека да дойде с Него, но му казва да се върне у дома си и да разкаже какво му е сторил Бог (ст. 38-39). Какво можете да разкажете на вашите приятели и своето семейство за онова, което Исус е направил за вас?

9. Представете си объркването на Яир, когато Исус се отправя да помогне на умиращата му дъщеря, а една жена Го спира. Защо тя се разтреперва, когато Исус пита кой Го е докоснал (ст. 45-47)?

Защо Исус я кара да излезе напред и да се покаже?

10. За разлика от много други, Яир демонстрира истинска вяра в Исус (ст. 40-42). Как Исус използва забавянето с жената, за да отправи предизвикателство и укрепи вярата на Яир (ст. 49-50)?

11. Обърнете внимание как Лука описва действията на Исус по време на изцеляването на момичето (ст. 51-56). Как Исус се държи в лицето на смъртта – нашият последен голям страх?

12. Можете ли да посочите някакъв начин, по който Исус се справя със страховете?

13. Припомнете си някой голям страх, който вероятно ви пречи да водите пълноценен живот за Божието царство. Опитайте си да си представите как Исус би се справил с този страх.

следваща глава 5 - Исус и Неговият кръст