Съдържание Цялата книга на една страница

3 – Исус – разказвачът на притчи

Марк 4:1-34

Един чиновник каза, че неговата работа се състои в това да разяснява най-различни неща на хората. Исус никога не преставаше да обяснява Своето учение на хората. Той правеше това, като използваше притчи, които пресяваха истинските Му последователи и заделяха онези, които просто бяха любопитни. „Притчата“ (буквално означава „нещо подхвърлено“ бе история, която едновременно хвърляше известна светлина и скриваше истината в зависимост от отклика на слушателите. Професионалните учители се стараят да овладеят изкуството да „предизвикват“. Автор на The Foxfire Book of Appalachian Folklore*  е един учител от планините на Джорджия, който сподели със своите студенти личния си опит в създаването на различни проекти. Вършейки това той предизвика у тях желание да получат знанието и уменията, от които те се нуждаят. По подобен начин в Своите притчи Исус провокира нашето желание да растем в знание и вяра.

1. Спомнете си за най-добрия учител, който сте имали. Как той/тя ви стимулира да се учите?

2. Прочетете Марк 4:1-34. Какво е общото между примерите които Исус използва и Неговите слушатели?

Какво разкрива това за Исус?

3. Исус се качва на една ладия, защото там се е сбрало голямо множество. Кои две групи хора присъстват сред слушателите Му (ст. 1, 10-12, 33-34)?

Кое ги прави различни?

4. Прочетете отново стихове 3-8 и 14-20. Какво е значението на различните елементи в притчата: семе, земя, птици, слънце и тръни?

5. Как бихте сравнили различните видове почва с различните етапи или опитности в собствения ви живот?

6. Колко пъти Исус споменава думата „слушайте“ в тази глава?

Как повторението на тази дума ни помага да разберем истинската тема на тези притчи?

7. Озадачаващ е фактът, че Исус използва притчите, за да попречи на „външните“ да видят (ст. 10-12). Но като добър учител Той сигурно е имал причина да прави това. Каква може да е била тя според вас?

8. Какво казва Исус в метафората за светилника (ст. 21-25)?

9. В стихове 26-32 Исус разказва две истории за растежа. Как ще обясните всяка от тях със собствени думи?

10. Като си спомните за всички притчи в тази глава – за семето и почвата, светилника, семето израстващо до плод, синаповото зърно – коя от тях се отнася най-вече до състоянието ви в момента и защо?

11. Кое от наученото за Исус в това изучаване ви направи най-силно впечатление?

Кое ви кара да се чувствате объркани или смутени?