Съдържание Цялата книга на една страница

2 – Изненадващият Исус

Лука 5:17-39

Един мой приятел попита няколко нерелигиозни младежи защо не ходят на църква. Отговорите им бяха все в този дух: „Твърде негативна е.“ „Няма връзка със съвременността“. „Твърде предсказуема е.“

Този Исус, когото срещнахме в разказа на Лука, няма нищо общо с тези определения. Точно обратното – Той бе непредсказуем по един чудесен начин. Хората от Неговото време мислеха, че Бог обича добрите хора, а Той показа един Бог, който обичаше грешници. Те смятаха, че Бог обича хората с мрачни физиономии, а Той показа един Бог, който създаде радостта. Те приемаха, че Бог е обгърнат в традиции, а Той им показа един Бог, който желаеше промяна.

Лука 5 илюстрира онова, което един ранен християнски мисионер отвърнал на краля на Англия в отговор на въпроса какво могат да очакват, ако се обърнат към тази нова вяра: „Ваше величество,“ отговорил той, „изненадите ще ви следват навсякъде и всяка от тях ще бъде добра!“

1. Спомнете си за времето, когато научихте за Исус Христос. Какъв си Го представяхте?

2. Прочетете Лука 5:17-26 и се опитайте да си представите описваната сцена. Как според вас се чувстваше всеки от главните герои (болният човек, приятелите му, фарисеите, книжниците и присъстващите хора; ст. 17-19) в нея, докато паралитикът бе спускан през покрива?

3. Как Исус изненадва всички с думите си към болния човек (ст. 20)?

Какво говори това за Исус и за начина, по който Той вижда нашите нужди?

4. Книжниците критикуват Исус за това, че е обещал опрощение на греховете, защото само Бог има тази власт (ст. 21). Какво иска да покаже с отговора си Исус (ст. 22-26)?

5. Прочетете стихове 27-32. Левий (наричан още Матей) е един от омразните на всички бирници. Защо е изненадващ факта, че Исус го призова и още по-изненадващ този, че Левий Го последва (ст. 27-28)?

6. Когато Левий дава угощение за приятелите си, религиозните водачи критикуват Исус за това, че яде с „грешници“ (ст. 30). С какво факта, че Исус се оприличава на „лекар“ отправя предизвикателство към тяхната представа за Бог?

7. Какви погрешни представи за Бог могат да пречат на Исус да придобие значение за нас?

8. По-късно Левий/Матей написа послание, в което нарече Исус „приятел на грешниците“. С какво двете сравнения „приятел“ и „лекар“ могат да влязат в противоречие едно с друго?

9. Прочетете стихове 33-39. Когато Исус е критикуван за това, че не кара учениците си да постят (ст. 33), Той се уподобява на младоженец (ст. 34-35). Какво говори това за Неговите взаимоотношения с последователите Му и за това какви желае да ги види Той?

10. Отново Исус използва иносказателен език, за да предаде по-ясно значението на думите си (ст. 36-39). Какво символизират новата дреха и новото вино?

На какво са символ старата дреха и старите мехове?

11. Какво говорят тези примери относно начина, по който Исус прави хората и нещата нови?

12. Кое ви направи най-силно впечатление в тази глава за Исус?

С какво то се различава от отговора ви на въпрос 1?