Съдържание Цялата книга на една страница

13 – Исус – възкръсналият Господ

Йоан 20:1-31

Лейн Адамс – един мой приятел, беше актьор. Въпреки че имаше завиден успех, той се чудеше защо не е щастлив. Заедно с жена си, която също беше в шоу бизнеса, той започна да търси истината в духовната област. Заедно те прочетоха разказите на Матей, Марко и Лука за Исус. Когато завършиха евангелието на Йоан, те стигнаха до историята за „Тома неверник“, който казва на другите ученици, че той изобщо не вярва, че Исус е възкръснал от мъртвите.

„Най-после да видя един честен мъж!“ – възкликна моят приятел. „Той също не вярва в това!“ Но когато те продължиха да четат, откриха че Исус се явява на скептичния Тома и че неговото неверие се превръща във вяра. Озадачен от прочетеното, Лейн се обърна към жена си и каза: „Не мога да разбера това. Но зная, че Исус е жив и че съществува. И съм решил да Го намеря.“ И той Го намери. Не след дълго приятелят ми се посвети на служение – да казва на другите за живия Христос.

Възкресението е кулминационната точка на разказа за Исус. Ако то е истина, това е най-важното историческо събитие. То ни казва, че всичко което Исус бе и е, което каза, направи и преживя е истина. Ако това не е истина, тогава всичко казано, сторено, заявено и преживяно от Него е поставено под съмнение.

Двадесетата глава от евангелието на Йоан ни представя доказателство – физическо и лично, което изисква решение. Докато четете, опитайте се да си отговорите на следния въпрос: „Ако на този свят не съществуват чудеса, ако възкресението е невъзможно, тогава как може да се обясни това, което чета?“

1. Помислете си за някой познат, който е починал – за предпочитане е това да е бил скъп за вас човек. Как ще реагирате, ако този човек внезапно влезе в стаята?

2. Прочетете Йоан 20:1-31. (Ако вече сте чели главата, опитайте се да си представите, че я четете за първи път.) Кои детайли в пасажа го карат да изглежда като неподправено свидетелство на очевидец?

3. В стихове 1-9 Йоан споменава за трима свидетели на празния гроб: Мария, Петър и „другия ученик“. Какви важни факти научаваме от всеки от тях?

Защо е важно да знаем, че гробът беше празен?

4. Йоан описва и три срещи на Исус с учениците, първата от която бе с Мария (ст. 1-2, 10-18). Какво ви прави впечатление в тази нейна опитност?

5. Исус се явява на учениците Си в стихове 19-23. Какво виждат и чуват те от Исус?

6. Накрая Исус се явява на Тома (ст. 24-29). От векове той е наричан „Тома неверник“. Смятате ли, че той заслужава това прозвище? Защо мислите така?

7. Какъв подход възприема Исус към скептицизма на Тома?

8. Защо възклицанието на Тома (ст. 28) може да се нарече кулминационна точка в евангелието на Йоан?

9. Някои твърдят, че възкресението на Исус е „духовно“, но не и телесно. Кои са неоспоримите доказателства, подкрепящи реалността на телесното възкресение?

10. Кои факти посочват, че тялото на Исус едновременно е приличало и се е различавало от тялото преди възкресението (ст. 20-27; 14-15, 19)?

11. Какво убеди хората в тази глава, че Исус отново е жив?

12. Вие от тези ли сте, които са повярвали без да видят (ст. 29)? Ако да, защо вярвате?

Ако не, какво мислите след това изучаване?

13. Прочетете отново стихове 30 и 31. Как твърдението на Йоан ни помага да разберем централното послание и настоятелната цел на евангелието?

14. Кое ви хареса най-много в изучаването на личността на Исус в тези няколко дни или седмици?