Съдържание Цялата книга на една страница

12 – Исус – умиращият Цар

Йоан 19:1-42

В едно ранчо в щата Колорадо срещнах момиче, което ми каза че е дошло при Христос. Тя носеше кръстче на синджирче – просто за украса. Един ден друг студент я попита: „Защо носиш кръстче?“ Знаеш ли какво означава то? Тя бе силно изненадана и заеквайки отговори, че просто така и харесва. Но въпросът остана у нея и я преследваше, докато накрая започна да посещава група за библейско изучаване и откри Исус и значението на Неговият кръст.

В книгата си Христовият кръст Джон Р. У. Стот задава въпроса защо кръста именно става символ на Христос. Защо първите християни не са избрали люлката в която е роден, или ладията от която проповядва, или дрехите с които уми мръсните крака на своите ученици, или отваленият камък от входа на гроба, от който Той възкръсна? Стот отговаря, че докато раждането, животът, проповядването и възкресението на Исус са жизненоважни, ако искаме да познаем Христос, то разпъването е най-съществено за това. Тук – в Йоан 19, виждаме кръста на Исус като една граница между вярата и неверието.

1. Кой съвременен символ на екзекутиране би имал сходно значение с това на кръста в първия век?

2. Предварително прочетете Йоан 18:28-40, а след това 19:1-16. Очевидно прокураторът Пилат се двоуми какво решение да вземе относно Исус. Опитайте се да опишете Пилат.

Какви страхове се крият зад тази нерешителност (19:7-9, 12)?

3. Защо според вас Исус отказва да отговори на въпроса на Пилат сега (ст. 9-10), когато по-рано бе разговарял свободно с него (18:33-38)?

4. Сравнете прокураторът и затворникът в този пасаж. Кой излъчва повече властност – Пилат или Исус? Каква е причината за това?

5. Прочетете 19:16-37. В стихове 17 и 18 Йоан използва много малко думи, за да опише физическия акт на разпъване. Дали той прави това, защото разпъването е било разпространен за времето си начин на екзекутиране, или Йоан иска да постави ударение върху нещо друго? Обосновете се.

6. Титлата, която Пилат поставя върху главата на Исус на кръста (ст. 19, 20) е саркастична нападка срещу еврейските водачи. По какъв начин можем да доловим у нея и иронична истина относно Исус (вижте 18:36)?

7. Хвърлянето на жребий от войниците (ст. 24) изглежда незначителна подробност. Но в стихове 28 и 36 Йоан гледа на разпъването като на изпълнение на старозаветното писание. Какво значение придава този факт на смъртта на Исус?

8. Загрижеността на Исус за майка Му е последна проява на човешка нежност (ст. 25-27). Каква светлина хвърля това върху взаимоотношенията между земното и небесното семейство на Исус (вижте Йоан 1:10-13)?

9. Викът на Исус „Свърши се“ (ст. 30) се смята за победен вик, а не за акт на предаване. Какво бе свършил Исус?

Какво означава това за теб и мен? (вижте Йоан 1:29 и 17:1-4)

10. Защо описаните инциденти в стихове 31-37, а именно въздържането на войниците от счупване на краката на Исус и пробождането Му са важни и  какво доказват те?

11. Прочетете 19:38-42. Какви други важни подробности добавя разказа за погребването на Исус към значимостта на Неговата смърт?

12. Никодим се появява два пъти преди това в евангелието на Йоан (вижте 3:1-12 и 7:50-52). Какъв е очевидният ефект на смъртта на Исус върху него?

13. Преди споменахме, че кръстът става разграничителната линия между вяра и неверие. Кой в тази глава е на страната на вярата, и кой – на страната на неверието? Обяснете отговора си.

14. Кой в тази глава символизира най-добре състоянието, в което се намирате в момента по отношение на Исус и Неговия кръст? Защо?