Съдържание Цялата книга на една страница

Изучаване 8. Исус – водачът, който стана слуга. Марк 10:32-52.

Цел: Да разберем, че истинското величие не означава да имаш много слуги, а да служиш на мнозина.

Въпрос 2. Това е четвъртото предсказание за смъртта на Исус. Обърнете внимание на специфичните детайли, който Той добавя – Той ще бъде предаден, осъден и предаден на езичниците, ще бъде осмиван, унижаван и бичуван. Джон Стот казва: “Исус не гледаше назад към мисията, която бе завършил…Той все още гледаше напред към мисията, която трябваше да изпълни.” И “Той не гледаше на смъртта, която Го очакваше, като на скоропостижен край на Своята мисия, а всъщност като на нещо необходимо, което трябваше да извърши” (The Cross of Christ [Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1986], стр. 66-67).

Въпрос 3. В Матей 20:20-22 откриваме, че майка им ги подтикна да сторят това. Мой приятел, който е японски пастор, каза че един японец никога не би се решил да отправи толкова дръзка молба, освен ако не е бил накаран от своята майка!

Въпрос 4. В културната традиция на Исус местата от дясно и ляво на домакина или управника бяха определени за най-знатните хора. Имайки предвид, че Яков, Йоан и Петър вече бяха сред най-близките приближени на Исус, не беше ли това опит да заемат тези две специални места преди Петър, тъй като до Исус можеха да седнат само двама души?

Въпроси 5-6. Чашата е старозаветен символ на страдание (вижте Исая 51:17). Образът на кръщение, който е паралелен с този на чашата, символизира страданието и смъртта на Исус.

Защо Исус нямаше властта да даде тези места? Алън Коул казва във връзка с това: “Дори Синът е в любящо подчинение на Своя Отец; дори Христос не може да раздава почести по собствена воля” The Gospel According to Mark, в Tyndale New Testament Commentaries, ed. R. V. G. Tasker [Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1961], стр. 170).

Въпрос 8. Концепцията за водачество и величие се промени изцяло, когато Господ Исус се приведе като слуга. В желанието си за величие хората се надпреварват за места по върховете, където конкуренцията е най-голяма. Според Исус обаче, истинският път към величие се намира на дъното (“който иска да бъде пръв между вас, ще бъде слуга на всичките”), където почти няма кандидати! В своя живот и смърт Исус се прояви като водач, който беше слуга. Това Той иска да види и у нас.

“Откуп” (ст. 45) бе цената, плащана за освобождаване на някого от робство. Смъртта на Исус бе цената, платена за освобождаването ни от робството на греха и смъртта. Този стих съдържа в себе си много старозаветни образи: “Човешкият Син” в Псалми, Езекиил и Даниил, “слугата” в Исая, идеята за откуп в Псалми 49:7 и откупването “на мнозина” в Исая 53:11-12.

Въпроси 10-11. Ако членовете на групата отговорят изцяло на въпрос 10, следващият въпрос може да се окаже излишен. Все пак, не пропускайте въпрос 11, освен ако ви се струва, че отговорът ще се повтори.

Въпрос 12. “Водачеството търси великите неща” – не за себе си, а за другите.