Съдържание Цялата книга на една страница

Изучаване 5. Исус и Неговият кръст. Марк 8:22-38.

Цел: Да разберем мястото на кръста в служението на Исус и в нашия живот.

Въпроси 2-4. Съществуват поне три необикновени момента в това изцеление: (1) Исус изведе слепеца извън селото, (2) Той плю на очите му и (3) човекът бе изцелен на два етапа.

Тази история за „повторното докосване“ е поставена прекрасно между предходния въпрос към учениците: „Не разбирате ли още?“ (ст. 21) и изповедта: „Ти си Христос“ (8:29). Първите им дни с Исус им бяха дали известно зрение, както със слепеца. Второто докосване щеше да им даде ясно зрение относно природата на Исус.

Днес ние често мислим за повторното докосване като за „повторно благословение“, но Марко го използва във връзка със страданията на Исус и цената на ученичеството.

Исус се опита да запази в тайна изцеленията, които вършеше (ст. 26), тъй като тези, които не се интересуваха от спасението, можеха да злоупотребят с Него. „Чудесата не бяха основната му работа, но съпътстващи резултати от живителната Му сила… Защото за какво е зрението, ако няма нещо достойно за гледане  (David Redding, The Miracles and the Parables [Tappan, N.J.: Fleming H. Revell, 1971], стр. 96).

Въпрос 3. Йоан беше суров пророк на съдбата. Илия бе чудотворец. Всички пророци олицетворяваха частни истини, които изграждаха пълната истина на Исус.

Въпрос 5.  „И почна да ги учи“ (ст. 31). Тук започва вторият етап от учението на Исус относно това кой е Месия и защо идва Той. До този момент Той не беше говорил за своите страдания, кръст, възкресение и завръщане. От сега нататък Той ще разказва и изживее останалата част от историята (вж. 10:32-34 на пример).

Този въпрос може да затрудни някои от членовете на групата, тъй като отговорът му не може да се извлече директно от пасажа. Ако членовете на групата се затрудняват, можете да попитате: „Защо Исус просто не влезе в Ерусалим и не установи Своето царство – така, както Неговите ученици очакваха? Защо преди това трябваше да премине през кръста?“

Въпрос 7. Колко строго Исус смъмри Петър! Сатана бе изкушавал Исус да стане нещо различно от Месия още в самото начало (вижте Марк 1:12 и подробните свидетелства за този епизод от живота на Исус – например в Матей 4:1-11). Сега, на този втори етап, Сатана се появява в образа на изповядващия се ученик Петър, с цел да отклони Исус от изкупителното дело на кръста.

Въпрос 8. Тук виждаме Божието дело на просвещение. Така, както докосна очите на слепеца два пъти, Той трябваше да докосне духовните очи на учениците си два пъти. Повечето хора наоколо бяха с невиждащи очи – в лицето на Исус те виждаха само още един пророк. Очите на Петър, а след него и на останалите ученици бяха отворени и те можаха да видят, че Исус е Месия. Все пак те се нуждаеха от повторно докосване, за да видят що за Месия е Той – един страдащ, умиращ Спасител.

За Исус страданието трябваше да дойде преди славата и същото е в сила и днес. Въпреки това много християни подобно на Петър погрешно смятат, че ние можем да имаме последното без първото.

Въпрос 9. „Да понесе своя кръст“[1] (ст. 34). В първия век кръстът бе инструмент на смъртта и тези, които го носеха, вървяха към своята екзекуция. Исус понесе кръста на спасение като грешник. Ние, които сме грешници, не може да направим това. Нашият кръст е кръстът на свидетелство и служение, на посвещаване на Христос и благовестието.

„Заради Мене и за благовестието“ (ст. 35). Всеки християнин, който следва Исус, има два кръста: Христос и благовестието. „Заради Христос“ придава личен характер на нашето посвещение. „За благовестието“ прави това посвещение конкретно. Двете заедно ще ни предпазят от една страна от активност поради самата нея, и от друга – от сантименталност.[1] New International Version of the Bible.