Съдържание Цялата книга на една страница

Въведение към среща с Исус

Преди няколко години ме поканиха да изнеса лекция през уикенда в университета на щата Виргиния на тема „Исус Христос срещу християнството“. Организаторите бяха избрали тази тема, за да провокират интереса на много студенти, които се бяха разбунтували срещу религиозното си възпитание и си въобразяваха, че знаят отлично кой е Исус, като се стараеха да избягват тази тема и да не мислят за Него.

Беше едно чудесно преживяване! С мен бяха дошли един много деен черен евангелист и още един музикант, който изпълняваше песни в стил фолк, с текстове критикуващи стереотипите в човешкото мислене. Когато студентите чуха хора от толкова различни култури и традиции да говорят за един и същ Исус, техните стереотипи започнаха да се разклащат.

Преди нашето идване студенти християни бяха раздали въпросник, в който една от задачите беше да се довърши изречението: „Когато мисля за християнство, си представям…“ Един беше отговорил, че думата християнство му напомня за инквизицията, за кръстоносните походи и тридесетгодишната война. Почти всичко лошо в човешката история за него бе причинено от християнството.

На края на лекцията той дойде при мен и каза: „Аз бях този, който написа този отговор, но през този уикенд погледнах на Исус както никога досега и сега съм последовател на Христос.“

Настоящото изучаване изхожда от разбирането, че всички ние се нуждаем от нов, нетрадиционен поглед към истинския Исус.  След запознаване с неговия живот и учение някои от нас поставят Исус на удобно традиционно място в своя живот. Други го смятат за отегчителен и неактуален. Но има и такива, които са очаровани от личността на Исус и копнеят да разберат дали Той наистина може да има отговори на въпросите, които ги вълнуват. Подобно на един от съвременниците на Исус, те са любопитни и желаят да опознаят истинския Исус.

Това ръководство за изучаване е съставено въз основа на четирите книги, които ни разказват историята на Исус – Матей, Марк, Лука и Йоан. Три от тях – т.н. „синоптични евангелия“  са много сходни помежду си , въпреки че всяко има своя уникална гледна точка. Евангелието на Йоан видимо се различава по своя стил и съдържание. Все пак, когато четем евангелията ние разбираме, че всеки писател говори за една и съща мощна трансформираща личност. Като че ли четирима художници са нарисували един и същ човек – трима от сходни гледни точки, а четвъртия от различна, всеки от тях е подчертал уникални детайли, но всички ярко са изобразили една и съща реалност.

Противно на някои скептици, това изучаване се основава на историческата достоверност на основните събития, описани в четирите  книги и приема че има надеждни научни доказателства за това убеждение[1].

За да използвате това ръководство не е задължително да приемате разказа на евангелието за „боговдъхновен“. По-скоро разглеждайте разказите за Исус така, както бихте се отнасяли към всеки друг разказ – с отворени ум и сърце, за да разберете онова, което ще намерите – и което е още по-важно, което ще намери вас!

Историята на Исус е многообразна. Ето защо това ръководство за изучаване се спира на тринадесет аспекта на Неговата история, които разкриват личността Му, Неговото учение, постъпки и твърдения. Всяко изучаване изследва въпроса кой бе Исус и кой може да е Той в живота ни днес. Както е видно и от заглавието, надявам се че вие не само ще изучавате Исус като историческа личност, но и ще се срещнете с Него, за да стане Той ваш приятел и Господ.

 

Лейтън Форд[1] Вижте например Тhe New Testament Documents: Are They Reliable? От Ф. Ф. Брус (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1960).