Препоръка

Скъпи читателю, разглеждай думите на тази книга с едно отворено за Бог сърце, защото те са хляб за този, който е гладен за Бог, и семе за този, който желае да нахрани тези, които имат подобен глад. Джейкъб Луфи разглежда тайната, която е била скрита в сърцето на Бог Бащата от вечността до това време. Тази тайна е единството, което Бог желае да има със Своите хора и като резултат тяхното единство един с друг.

Тези думи не идват само от умът или от устата на автора, но също и от неговия живот; живот, който е вкусил от доброто слово на Бог и е открил, че то е “мед от скалата,” вкусено, опитано и истинно. Божието слово никога не се връща празно когато е прието и приложено в нечий живот. Също така, истините съдържащи се в тази книга, които са били някак си пренебрегвани от това поколение християни, сега ще донесат възстановяване за тях, докато се стремят да донесат изцеление за нациите.

Църквата не трябва да забравя, че за да ни използва Бог да възстановим и да донесем изцеление на другите, ние самите първо трябва да бъдем изцелени. Авторът толкова уместно довежда тази истина на фокус, и все пак през цялото време центрира на, ”Христос в нас, нашата надежда за (тази) слава.”

Дълбочината на словото съдържащо се тук няма да бъде извадена с едно прочитане. По-скоро вие ще се нуждаете да използвате тази книга като учебник, към който да се обръщате отново и отново. Пастори, учители, и църковни лидери ще открият голяма помощ и дирекция когато се стремят да доведат своите стада в единството и зрелостта, които Бог желае за Неговите хора. Постигането на пълнотата на ръста на Христос е целта за всяко служение. Само когато тази зрялост се осъществи в църквата, светът ще види Христос както Бог Бащата възнамерява.

Докато четете тези страници, позволете на Господ Исус да изработи във вашите сърца качествата на Неговата невяста, ”Славна църква, без петно или бръчка, измита в кръвта на Агнето.” И когато станете едно с Него, вие ще се свържете във вика на Духа, Ела! И който чуе, нека каже: Ела! И който е жаден, нека дойде! И който иска, нека вземе даром от водата на живота!” (Откровение 22:17). Защото когато дадем на Господ Исус Христос полагащото Му се място в нашите сърца, тогава ще бъдем “Срастнато свързани заедно” сега и през вековете, които идват.

Филип Дж. Палутро

За да се утешат сърцата им, като се свържат заедно в любов, за всички богатства на пълното проумяване, за познаването на тайната на Бога,и на Бащата,и на Христос,в когото са скрити всичките съкровища на мъдростта и на познанието.”
                                                                 (Колосяни 2:2-3КJV)

следваща глава Въведение