Посвещение

През изминалите години, много членове от Тялото на Христос са прибавили към моето духовно благоденствие. Някои от тези сътрудничества са неоценими. Към тези, които са ги направили, аз съм винаги признателен. Има един особен член, чието служение дълбоко и изобилно е отпечатано в моето сърце. То е служение на Духа, а не на буквата, написано не на плочи от плът в сърцата на вярващите.

Много от светиите в църквите, които Павел започна, носеха велика любов в своите сърца към този апостол, който пожертва толкова много в тяхна полза. Те не се съмняваха нито за миг, че Бог се е показал щедър към тях с този човек.

Също така, аз считам за велика привилегия да имам човек с толкова плодородно служение за мен. Тази книга без съмнение излага голяма част от това, което той ме е научил. Моят живот е бил не веднъж обогатяван и променян от неговия предаден на нашия Господ живот. Той наистина е бил един “ефективен работник” за моята духовна полза, а според свидетелствата и на толкова много други хора, също и за тях. Ето защо с високо оценяване и вечно задължение аз посвещавам тази книга на моя учител и приятел, Чарлз А Хан.

Най-великата истина, която съм научил през всичките ми нещастия е, че аз съм много зависим от другите части на Тялото на Христос. Ние се нуждаем един от друг. Никой не може да си позволи да презира най-малкият от братята. Това е поради някои от вас, че Господ ме е поддържал. В моето сърце е дошло много по-голямо оценяване и чувство на нужда от моите братя и сестри в Христос. Не мога достатъчно да изразя своята признателност към всички вас.

Ние ще направим добре да дойдем до ново усещане на нуждата един от друг. Близо е времето когато частите на Тялото на Христос ще се посветят един на друг също както всеки е посветен на собственото си благоуспяване. Време е за нас да изпълним духовните увещания отнасящи се за нашите взаимоотношения един с друг. Било е лесно за много братя да изпълнят пророчеството на Исус в Матей 24:10: ”И тогава мнозина ще се заблудят и един друг ще се предадат, и един друг ще се намразят.” Време е да се покаем и да се променим. Нека да изпълним позитивните увещания.

Йоан 13:34, Нова заповед ви давам:да се любите един друг; както Аз ви възлюбих, така и вие да се любите един друг.”

 

В Неговия възкресенски живот

Чарлз Хан

следваща глава Препоръка