Заключение

Познаването на истината ще ни освободи. Забелязахте ли, че Божията работа относно вас е да ви промени във вътрешния човек за да се съобразите с Неговия образ? Ако е така, вие ще дойдете в почивка и мир по отношение на това, от което другите могат да се нуждаят от вас или могат да вършат срещу вас. Този мир ще ви даде способност да избегнете да бъдете засягани от несъвършенствата на другите. Такова едно откровение ще освободи всеки от нас от това да се опитваме да променим всеки друг за да ни се хареса.

Павел ни казва, че ние трябва да си „претърпяваме един на друг с любов.“ Всяко взаимоотношение, което ние желаем да задълбочим ще бъде изпитано. Нашите несъвършенства ще поставят напрежения в тези взаимоотношения. Докато не посрещнем тези несъвършенства с благодатта на Бога, ние ще се провалим на изпита. Резултата ще бъде разрушено взаимоотношение или още едно църковно разцепление. Или можем да напуснем сегашното местно Тяло, с което сме се събирали, за да открием нещо по-приемливо за нашата нужда. Но напускайки, ние ще вземем нашите несъвършенства с нас и тези несъвършенства ще причинят бъдещи проблеми в следващата група.

Може ли дадено местно Тяло да дойде в това, което Бог има за него? Църквата в Антиохия доказва, че това е възможно. Когато сте прочели тази книга, вашето сърце може да каже, „О, да бъда свързан заедно в единството на Духа с други християни1“ Не излизайте вън за да търсите такава група. По-скоро, обърнете очите си към Исус. Нека светлината на живота да блести във и от вас. Станете това, което трябва да станете в Него и Му позволете да ви води към взаимоотношение с групата, която Той желае. Пребъдвайте в Него, миг след миг и вие ще посрещате нуждите на другите. Пребъдвайте в Него и тяхната нужда относно вас няма да ви провали. Вие ще носите живот във всяка ситуация, която срещате.

Да четете Словото, умствено да се съгласявате с него, и дори да се радвате в него не е достатъчно. Ние трябва да обърнем внимание на увещанието дадено в Яков 1:22-25: 

„Бъдете обаче изпълнители на словото, а не само слушатели, мамещи себе си. Защото, ако някой е слушател на словото, а не изпълнител, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледалото, понеже се оглежда и си отива, и веднага забравя какъв е бил. Но който вникне в съвършения закон на свободата и постоянства, който не е забравлив слушател, а изпълнител на дело, ще бъде блажен в това, което прави.“ 

Ние трябва да вземем Словото и да го приложим към нашия живот в нашите взаимоотношения с другите. Това е личното приложение на Словото, което причинява благословенията да бъдат освободени. Ние трябва да гледаме в огледалото на Божието Слово и трябва да виждаме, до някаква степен, славата на Господа. Истинското виждане на славата на Господа и светлината на живота ще роди надежда в нас, че ние можем да станем чисти дори както Той е чист. Тази надежда ще ни държи пребъдващи в Него и кръвта на Христос ще ни очиства от всеки грях. Пребъдването в Него ще ни направи да станем повече и повече съобразени с Него докато гледаме Неговата слава.

Бог продължително излива Своята благодат върху нас. Той е толкова верен към нас, и ние също трябва да бъдем верни един към друг. Начинът, по който Бог ни е възлюбил трябва да бъде начинът, по който ние трябва да се обичаме един друг (1 Йоан 4:11). 

Молитва
Господи, ние погледнахме в огледалото на Твоето Слово и видяхме и Теб и себе си. Ние желаем да ни изпълниш с Твоя Дух, така че както Си Ти така и ние да бъдем в този свят. Нека да бъдем работници заедно с Теб изработвайки Твоето сърце на любов и прощение към другите. Нека да не бъдем забравливи слушатели, нито тези, които забравят какви хора са, но направи ни винаги да гледаме Твоето лице, така че да можем да се променяме в същия образ от слава в слава чрез Твоя Дух.

Направи ни част от Тялото на Христос, която функционира както Ти имаш за нас да функционираме: Давайки и благославяйки другите с това, което сме получили от Твоето изобилно даващо сърце. Нека Твоя вечен живот да пребъдва в нашите сърца, така че другите да могат да вкусят и да видят, че Господ е добър. Свържи нашите сърца заедно в любовта на Христос, в която има само един Господ, една вяра, един Дух, и едно Тяло. Амин.