Авторът

Ралф Шалис израснал в полупустинното плато на Стара Кастилия, Испания. Като син на англичани той от дете се научил да мисли на два езика. Детството си преживял, според собствените му думи, „в Средните векове“. Образование получил по-късно в Англия, където на 18-годишна възраст срещнал Бога.

В младостта си преподавал езици и литература в различни европейски страни и така се научил да се адаптира към различни културни кръгове. Но още на 23-годишна възраст почувствал дълбоко разочарование от своя духовен живот и потърсил ново Божие откровение.

След като изучил живота и делото на някои велики служители на Бога от миналите поколения, Ралф Шалис осъзнал факта, че всеки един от тях е притежавал едно дълбоко и основно познание за Христос, което той нямал. Открил, че всичките тези мъже, колкото и различни да били техните характери и дело, притежавали две общи тайни: всички те започвали деня с общение с Бога в молитва; и всяка година прочитали по веднъж цялата Библия.

Жаждата му за Бога го накарала да последва техния пример. Той се заел всяка година да прочита задълбочено Библията. За да постигне тази цел и да има достатъчно време за молитва, той отделял по една десета от времето си, т.е. около 2 и половина часа ежедневно, само за Бога. Това станало основен принцип в живота му.

През онези ранни дни Ралф Шалис работел в швейцарските Алпи и там през следващите три години откровението на Божието лице го завладяло дотолкова, че животът му придобил съвършено различен смисъл.

Втората световна война дошла като катастрофа и унищожила пет или шест от най-добрите години в живота му. И все пак като редовен войник в Африка, Азия и Европа той задълбочил своите познания за Бога и човека посредством многобройните опитности и физическото и духовното страдание, с което се сблъскал. През цялото това време Бог му помагал да поддържа ежедневното изучаване на Библията и го опазил от опасността да отнеме човешки живот. Изпитанието на вярата му било сурово, но то не му оставило никакви илюзии за самия него и за човешката природа.

Когато най-сетне се уволнил, той се върнал към учителската си професия, но този път в Португалия. Едва тук можал да заживее с младата си съпруга Рейнджли, която познавал съвсем малко, въпреки четиригодишния им брак. Но сега, след като бил видял неописуемата духовна мизерия на света, Ралф не можел да мисли повече за личната си кариера. Заедно с Рейнджли, на 37-годишна възраст, той решил да посвети цялото си време на Христос. И така, малобройното му семейство заминало в Северна Африка, за да проповядва Христос с всички възможни средства, а най-вече с масово разпространение на Новия Завет. Те вършели това в пълна зависимост от Бога дори по отношение на ежедневния си хляб – една простичка вяра, която Бог благославя вече в продължение на повече от четвърт век.

Там, всред страдания, бедност и унижение, те видели как Бог извършва делото си с огромна духовна сила. Скоро те били заобиколени от многобройни млади хора, които търсели Христос. Алжирската война трагично прекратила тези евангелизаторски успехи и разпръснала плодовете им; но те продължили да се умножават на други места. Много от тези младежи се отдали на служение на Бога с цялото си сърце и благодарение на тяхната работа, особено във Франция, повярвали много хора. Били основани нови църкви и много други младежи и девойки били призовани да следват Бога с цялото си сърце.

Няколко години Ралф Шалис работел едновременно във Франция и Северна Африка, но сега Франция станала главното му поле на дейност. И тук, както и в Африка, той се посветил изцяло на духовните нужди на по-младото поколение. Според него там трябвало да се постави ударение, защото от тези хора зависело бъдещето на света. Ето защо той влязъл в близко сътрудничество с движения като _Операция Мобилизация“. През последните години Божият дух го водил не само из цяла Франция, но практически из всяка европейска страна, като всеки път той откликвал на вика за помощ на младите хора, жадни да познаят Христос.

По улиците и в университетите, на лекции и при домашни посещения, през безсънни нощи и в безкрайно дълги лични разговори той се сблъсквал с множество наболели проблеми, изправял се лице в лице с мъката на едно поколение, което вече не се задоволявало с религиозни теории или традиции, а искало да открие Божията реалност и истинския смисъл на живота.

Тази книга обобщава основните отговори, чрез които е бил преобразен животът на мнозина.