Съдържание Цялата книга на една страница

98. Моя справедлив съд

Скъпо мое дете, Аз знам, че ти се интересуваш от Моя справедлив съд за другите. Ти се страхуваш за тези, които са се разбунтували и са се отвърнали от Мен. И с право правиш това. Но разбери, че Аз не се наслаждавам да съдя никого. Аз не изпитвам радостно сърцата на тези, които са неверни. Но Аз се наслаждавам на верните.

Чрез Моето прощение Аз съм те спасил от справедливия съд, който заслужаваш. Но какво става с тези, които не приемат Моето прощение?

Много не спасени хора задават този въпрос. Те желаят бог, който ще спаси всеки, но няма да изисква нищо от тях. Каква измама! Те не искат да се изправят пред Моите праведни изисквания в техния живот. Така, че те казват, че не вярват в Мен. Но към кого викат когато са във нужда?

Те не искат да вярват в Бог на праведността. Ако Ме бяха осъзнали като такъв, те биха променили своите отношения и действия. Те не са готови да направят това. По-лесно им е да вярват на собствените си идеи относно Мен отколкото на истината. Аз показвам Моя гняв от небето върху всички грешни, зли хора, които отхвърлят истината. Когато те Ме предадат, Аз ги предавам на всяка зла практика, за която могат да си помислят.

Преди човек да може да бъде простен, той трябва да осъзнае своята неправедност. Няма място за претендиране, че е прав. Той трябва да признае истината.

Тези, които отхвърлят праведността отхвърлят вечния живот. Това Ме наскърбява защото, в Моята любов, Аз искам Моето най-добро за всеки.

следваща глава 99. Аз обичам всеки