Съдържание Цялата книга на една страница

97. Свършено е

Моят съд е, справедлив, без значение дали включва нации, хора или личности. Ако Аз не бях снабдил жертва за грях всички биха били предадени на смърт и на вечно отделяне от Мен. Това е неизбежното последствие от греха. Но Моята справедливост е смекчена с милост. Аз не искам да осъждам никого. Ето защо Аз се протегнах към Моите хора чрез Исус.

Но какво ще стане с тези, които презират кръвта на Исус? Какво ще стане с тези, които отричат, че Той е Мой Син? Какво ще стане с тези, които предпочитат собственият си път вместо Моя? Те ще получат справедливостта, която техните дела заслужават. Това Ме опечалява, но Аз не мога да действам несправедливо. Аз не мога да кажа, че греха не заслужава своите последици. Аз съм снабдил начин за избягване от покварата. Можеш ли да Ме обвиниш когато хората отхвърлят Моята жертва?

Опечалява Ме когато правдата трябва да бъде изпълнявана по този начин. Хората жънат последствията от своите грехове.

Направи Моето спасение познато. Аз не искам да обвинявам; Аз искам да спасявам. Аз не искам да съдя; Аз искам да бъда милостив. Но Моята милост няма да бъде необходима, ако съдът не е надвиснал.

Толкова много са сприятелени с техните грехове. Те са толкова погълнати със себе си, че не се грижат за нищо от живота, който съм им предложил. Това Ме наскърбява дълбоко.

Тези, които се нуждаят от Моя Син Го хулят. Тези, които са в дълбочините на отчаянието Го отхвърлят. Какво повече мога да направя? Аз не мога да насиля никой да Ме обича, защото това няма да бъде истинска любов. Аз не мога да изпратя друг Спасител защото Исус вече направи всичко необходимо за спасението на човечеството.

Ако те отхвърлят Него, вярваш ли наистина, че биха приели някой друг? Няма значение в кой период от историята Моят Син би дошъл, те биха Го посрещнали точно по същия начин. Малцинството Го прегърна; мнозинството Го отхвърли. Светът Го отрече; религиозните хора се отрекоха от Него.

Това, което е направено е направено. ’Свършено е.’

следваща глава 98. Моя справедлив съд