Съдържание Цялата книга на една страница

96. Аз Съм Богът на справедливостта

Скъпо мое дете, Аз съм Богът на справедливостта. Аз обичам справедливост и мразя подтисничество, което е дело на врагът. Аз мразя да виждам хората да потискат други хора, и Аз обичам да виждам моите хора да бъдат освободени от подтисничество.
Когато Моя Син стана плът, Той трябваше да претърпи подтисничество за да освободи тебе от потисника.

Аз искам да разбереш, дете мое, как гледам на нациите. Понеже хората виждат толкова много несправедливост, някои мислят, че Аз създадох света и тогава го оставих сам да си блъска главата. Но не, дете мое, Аз надзиравам събитията на историята. Аз правя нации да бъдат издигнати и Аз ги свалям. Аз мога да използвам правителства да изпълнят Моята справедливост срещу други нации. Изглежда ли ти сурово това? Аз никога не се справям с някого несправедливо.

Понеже Аз обичам справедливост, какво ще направя с всички нации, които предпочитат грях и неправедност пред праведност? Какво ще направя с тези, които се присмиват на Моето име и се противопоставят на Моите цели?

Някои биха желали да се усмихвам великодушно на всеки. Ако правех това, Аз щях да отрека Себе Си. Аз бих казал, че грехът и нечестието нямат значение, че бунта и богохулството не са важни, и че няма значение на кой бог служиш. Всички тези неща са толкова далече от истината.

Аз продължавам да протягам Моята ръка в любов, но не мога да насиля никой да я хване.

следваща глава 97. Свършено е