Съдържание Цялата книга на една страница

95. Бий се в добрата битка

Скъпо мое дете, Аз искам дявола да бъде изобличен за това кой е той. Той е измамник и обвинител. Той заслепява хората за духовната истина. Той е баща на лъжите. Измамата и лъжата, които съществуват, покварата, която е навсякъде в обществото, това са делата на неговите ръце.

Той може сурово да обвинява тези, които принадлежат на неговия лагер, но не и тези, които принадлежат на Моето Царство. Аз ги спасих от тези обвинения.

Той е крадецът, който идва да открадне, да убие и да разруши, въпреки че може да се явява като ангел на светлината. Хвали Ме за това, че ти дадох победа. Аз ще те науча да се биеш в добрата битка на вярата, уверен, че си способен да победиш всяка измама на злият. Ти не стоиш в битката сам. Но ти си част от мощна армия, която Аз издигам. И Аз съм с теб!

Хората се чудят защо позволявам такива сили да влияят на Моя свят. Вече обясних, че тези, които имат способността да обичат също трябва да имат силата да мразят. Ако те могат да ходят в светлината чрез избор, те трябва също да могат да ходят и в тъмнината. За да имат хората истински избор да Ме обичат и да Ми служат, също трябва да им бъде даден изборът да служат на врагът.

Аз не съм обещал, че живота в този свят ще бъде лесен. Ще има премеждия, неприятности и конфликти. Аз не спасявам някое от Моите деца от това да бъде на предната линия в духовната битка. По-добро е да бъдеш ангажиран в битката отколкото да предадеш себе си на силите на тъмнината. Това са единствените алтернативи.

Тези, които се опитват да застанат някъде по средата откриват, че такова нещо не съществува! Врагът може да се радва над тях и да има победи в живота им, отново и отново.

Изправи се твърдо срещу врага. Виж го да бяга от теб. Откажи да приемеш лъжливите, осъдителни, обвинителни мисли, дори когато той изразява тези неща чрез други хора около теб. Откажи да правиш компромис с твоето ходене в праведност, святост и истина. Откажи да имаш нещо общо с делата на тъмнината.

Това са важни уроци, на които те уча, скъпо мое дете. Понякога ти няма да успяваш. Това означава, че на врагът ще му е позволено да вземе връх. Не се отчайвай когато това се случи. Аз не те обвинявам за твоя неуспех.

Злият ревнува за теб. За него няма прошка; той е осъден на краен провал. Но Аз ти прощавам и те възстановявам в Моята победа. Ти си дете на светлината и силите на тъмнината нямат законни претенции за теб.

Виж, дете мое, Аз спечелих победата, и ти можеш да установиш тази победа в обстоятелствата на твоя живот като упражняваш властта, която съм дал. Постоянствай във вяра докато видиш Моята победа.

Когато ходиш в Моята светлина, ти ще се радваш. Ще има песни и хваления на твоите устни, защото хвалението е езикът на победата. Посред конфликта, дръж очите си на Исус, победителят. Ти си повече от победител чрез Исус.