Съдържание Цялата книга на една страница

94. Аз мразя тъмнината

Скъпо мое дете, има мнозина, които са хванати от безразсъдство. Те не искат да призовават духовните сили на злото. Те не искат да правят нищо с дявола и все пак са въвлечени в делата на тъмнината: окулта, ясновидството, гледането на ръка, предсказването и хороскопите. Има организации, които изглеждат като инструменти на тъмнината и въпреки това водят хората в затвор чрез тайните церемонии на посвещаване. Те призовават сили на тъмнината без да разбират какво правят.
Демоничните сили работят чрез магьосничество, оргии, пиянства и сатанински ритуали. Но те също могат да повлияват хора чрез наркотици и общение с проститутки. Тези, които са въвлечени в такива неща се чудят защо живота им е в такава бъркотия.

Някои създават и продават детски игри, които водят младите умове в затвора на окултното робство. Моя справедлив съд е върху тези, които извършват такова зло.

Аз плача за някои от Моите деца, които се усмихват на такива неща като че ли са без значение. Те са невежи и измамени. Каква голяма задача имаме, дете мое, да занесем Моята истина там където има такава измама, да занесем Моето сърце там където има такава тъмнина. Ти си дете на Моята светлина. Ходи в светлината; разпространявай светлината.