Съдържание Цялата книга на една страница

92. Победа

Аз заповядах на учениците да изцеляват болните и да изгонват демоните. Това, което заповядах на тези първи ученици, Аз го заповядвам и на теб. Занеси Моята победа в твоя живот и в живота на другите.

Възлюбено дете, Аз поразих злият, и ти също трябва да го поразиш. Той е смазан под краката Ми, и също и под твоите. Твоята вяра е победила света и всички сили на тъмнината, които се стремят да влияят на света. Ти повече не си техен поданик защото си Мой. Аз съм твой Господ; Сатана не е.

Аз дадох ангели да те пазят по всяко време а Моите сили на светлината са безкрайно по-велики от силите на тъмнината. Ходи в светлината като дете на светлината, радвай се, че твоята победа е сигурна.

Всички сили на тъмнината са осъдени. Също и тези, които ги призовават. Моето осъждение сигурно ще дойде върху тях на правилното време, ако не се покаят. Те ще познаят Моя божествен гняв защото почитат този, който се стреми да разруши живота на тези, които съм създал.

Аз изговорих много думи на любов към теб. Ти се чудиш дали това може да бъде същият Бог, който говори в гняв и осъждение. Е, Аз съм същият, който говоря, дете мое.

Ти не си дете на гняв. Ти си дете на Бога. Ти не си под осъждение и обвинение защото Моя Син те спаси. Ти повече не си в тъмнина; сега ти живееш в светлина. Ти не принадлежиш на лагера на врага. Така че не прилагай към себе си думи на осъждение запазени за тези, които следват врагът.

следваща глава 93. Аз Съм твой щит