Съдържание Цялата книга на една страница

91. Вражеските тактики

Скъпо мое дете, искам да ти обясня някои от тактиките на врага. Плодовете от неговите усилия са очевидни. Винаги когато има нараняване, страх, разрушение, насилие, разделение, злоупотреба, неморалност, измама, поквара или лъжа, той е действал. Точно както Аз работя чрез хора, така и той работи чрез хора. Точно както Аз имам на разположение много ангелски сили, така и той работи чрез демонични сили.

Поглеждайки състоянието на света, би си помислил, че сатана е взел връх, защото има толкова много, което е грешно и пагубно. В сравнение с това има само неколцина, които наистина издигат Моето име. Но ти добре знаеш, дете мое, че врагът не е взел връх.

Винаги когато светлината свети в тъмнината, светлината винаги надделява. Сатана е поразен враг. Нещата, които виждаш да се случват в света сега са последното му мятане преди да е изхвърлен в бездната за вечността. Едва ли е изненадващо тогава, че ще срещнеш опозиция от него. Той знае, че ти си на Моя страна. Той е като уловено в капан животно в своите предсмъртни гърчения, опитвайки се да пожъне колкото е възможно повече разрушение преди окончателния му край. Но той няма да те има; ти си Мой.

Той ще те атакува и ще се стреми да те привлече далеч от Моите цели. Той ще се опита да те измами противоречейки на Моето слово. Той ще те изкуши да следваш твоя курс вместо Моя. Той ще те лъже и ще те обвинява за да разруши твоята увереност. Той ще използва други да те критикуват така че да се чувстваш провален и недостоен да бъдеш използван в моите цели.

Ти трябва да бъдеш нащрек за всички негови измами, дете мое.

Той се стреми да те пресее като пшеница, но Моят Син се моли за теб. Той ходатайства за теб в небето постоянно. Той се моли за всички, които са Негови. Аз Го чувам и почитам Неговата молитва за теб.

следваща глава 92. Победа