Съдържание Цялата книга на една страница

9. Позволи Ми да те обичам

Аз винаги ще ти говоря с човешки термини, които можеш да разбираш. Искам да те доведа близо до Мене, дете мое. Като твой Баща, искам да те държа в ръцете Си. Аз не искам да ти Се насилвам. Имало е времена когато съм искал да те обгърна с любовта Си, но ти си Ме отблъсквал. Така че Аз трябваше да бъда търпелив, чакайки за времето когато ще бъдеш подготвен да отвориш себе си за Мен, когато ще дръзнеш да Ми се довериш достатъчно за да Ми позволи да те обичам.

Когато приемеш Моята любов, ти познаваш Моят мир. Тогава ти започваш да преживяваш радостта от това да бъдеш обичан от Мен. Вместо да се чувстваш уязвим, ти имаш нова сигурност.

Ти си се страхувал какво ще мислят хората, ако узнаят, че Ме обичаш. Няма смисъл от тези грижи. Твоята нужда от Моята любов е много по-важна от реакциите на другите хора, ще се съгласиш ли?

Ти също си бил бавен да повярваш реалността на Моята любов към теб. Много от твоите страхове са били резултат от твоите съмнения.

Довери Ми се. Аз искам да те науча как да си почиваш в Моята любов без да си мислиш, че трябва да направиш нещо за да я заслужиш. Това не ти изглежда справедливо, нали? Но ти не можеш да заслужиш Моята любов, и не трябва да се опитваш; Аз вече те обичам.

Така че наслаждавай се на Моята любов. Понеже Аз те обичам, Аз ти се наслаждавам. Защо намираш за трудно да вярваш това? Аз искам да Ми се наслаждаващ. Аз искам да познаваш времената когато можеш да си почиваш в Моята любов и да Ми се наслаждаваш.

На теб това ти изглежда като себично задоволяване; но все пак това е най-голямата нужда в твоя живот. Не виждаш ли, че колкото повече си позволяваш да си почиваш в Моята любов, толкова повече можеш да даваш любовта Ми на другите? Често любовта, която ти е била давана от другите е била отчаяна, не успокояваща, уповаваща любов.

Ти не трябва да оправдаваш Моята любов към теб; и не трябва да се страхуваш да Ми се повериш. Ти наистина си копнял да познаваш Моята любов към теб, нали? Дете мое, когато се научиш да намираш време да си почиваш в Моята любов, ти ще можеш да занесеш тази почивка във всяка друга област от твоя живот. Посред всички твои трудности, ти ще можеш да Ми се довериш и да знаеш любовта, която имам към теб.

следваща глава 10. Загубеното дете