Съдържание Цялата книга на една страница

89. Живей в свобода

Често моите деца се занимават с незначителни работи докато има духовна война около тях. Те се чувстват провалени в техните обстоятелства защото са нечувствителни за истинската природа на битката, в която са въвлечени.

Аз искам да се надигнат във вяра за да упражняват властта и силата, която съм им дал. Аз съм освободил Моите деца от врагът; но някои говорят сякаш са още ограничени.

Това е за свобода, че съм ги освободил. Ако съм те освободил, ти си наистина свободен. Ходи в свобода като дете на Бог. Живей свободен от хаоса и объркването причинени от злият. Не се страхувай да излизаш срещу него когато се молиш.

Подчини Ми се, съпротиви се на дявола и той ще избяга от теб. Бих ли ти казал това в Моето слово, ако не беше необходимо? Наистина е необходимо, дете мое. Когато той се опитва да посее негативни неща в твоя ум, съпротиви се на тези мисли веднага. Не ги приемай. Ако му позволиш да въздейства твоето мислене, той ще може да подкопае твоята вяра. Не му позволявай да прави това, дете мое. Слушай Моето слово, не неговите лъжи.

Ти не си безсилен да му се съпротивиш, нито пък трябва да се страхуваш от него. Той иска да вярваш, че ако му се съпротивиш  той ще удари по много по-лоши начини.

Твоя живот не трябва да бъде живян под облак на такъв страх. Аз съм те призовал да бъдеш дете на вяра и да имаш увереност в Мен. Това е Моята суверенна воля за теб.

следваща глава 90. Моята суверенна воля