Съдържание Цялата книга на една страница

88. Светлината на света

Духовните сили управляват над области, организации и нации. Те дори се опитват да проникнат и в църкви.

Аз те държа и няма да позволя на нищо да те нарани. Ти си под защитата на кръвта на Агнето. Святия Дух, който живее в теб е по-велик от всички духове на тъмнината, които обитават света.

Аз не предлагам да отидеш на лов за демони, но ти трябва да бъдеш чувствителен за тяхното съществуване и за начина, по който те влияят на обществото, в което ти живееш. Те държат в плен много от тези, които срещаш. Не се изненадвай, че демоните се опитват да те атакуват с опресия, тежест и изкушение.

Виж, дете мое, Аз съм те поставил на предната линия. Понякога ти не искаш да бъдеш там; ти предпочиташ повече да бъдеш сред резервните части. Но в Моята армия няма резервни части! Всяко едно от Моите деца трябва да бъде на предната линия. Всеки вярващ със сигурност ще бъде предмет на атака от врагът.

Най-добрият метод за защита е атаката. Ти можеш да атакуваш врагът в твоя живот и в живота на другите. Ти имаш власт да освобождаваш другите. Ти можеш да заповядаш на врагът да си замине от живота на другите също както и от твоя.

Преди да дадеш живота си на Мен ти принадлежеше на царството на тъмнината. Исус учеше, че сатана беше твой баща. Врагът няма нужда да атакува тези, които вече са негови! Някои хора дори мислят, че е по-добре да не Ми принадлежат, ако ще трябва да бъдат атакувани. Но Аз съм те освободил от господството на тъмнината и съм те довел в Моята светлина.

Ти повече не си под проклятието на сатана. Моите деца са светлината на света. Така че ти си посланик на светлината, дете мое. Тази светлина трябва да бъде сложена на масата – не под нея. Аз искам твоята светлина да свети пред хората. Тогава те ще видят твоите добри дела и ще Ми дадат славата.

Не бъди доволен понеже си бил освободен от тъмнината; занеси Моята светлина там където е необходимо така че и други да могат да бъдат освободени. Всеки път когато отиваш в Моето име, Аз отивам с теб. Аз те наблюдавам; Аз се грижа за теб. Аз те подкрепям с Моята победоносна десница.

следваща глава 89. Живей в свобода