Съдържание Цялата книга на една страница

87. Аз разпръсквам тъмнината

Скъпо мое дете, има голяма битка водеща се навсякъде около теб. Опечалява Ме, че толкова много християни не разбират това. Те имат ясна представа за малките конфликти в тях, но не вярват в демоничните сили въпреки че Моето слово свидетелства за тяхната реалност. Исус не би смъмрял демони, ако те не съществуваха. Той не би ги изгонвал от хората, ако те не бяха там.

Хората мислят, че такива сили принадлежат само на примитивните общества или на източните народи. Но Аз ти казвам, че има сили на тъмнината работещи навсякъде около теб. Те са призовавани от тези, които са въвлечени в черна магия, магьосничество и окулта.

Често дявола се явява като ангел на светлината. Тези, които са въвлечени в спиритизъм си въобразяват, че имат велика работа с доброто. Но когато те използват други сили за да изцеляват, хората са поставени в затвор за тези сили. Призоваването на духовете на покойните е директно нарушение на Моето слово. Така че Аз ги предупреждавам да избягват всяка форма на злото и да бъдат нащрек за измама. Аз никога не искам да виждам хора в затвор.

Когато Аз станах човек, Моята светлина дойде да живее посред тъмнината на този свят. Всички сили на злото се хвърлиха срещу Исус, но не можаха да успеят. На кръста, тези тъмни сили бяха изобличени и разбити.

Искам да разбираш духовната власт, която съм ти дал. Аз съм те направил човек на сила и власт. Нищо не може да те затрудни да ходиш в Моите пътища. Силите на тъмнината не могат да докоснат тези, които ходят в святия път на Моята светлина. Те не могат да ги издърпат от светлината или да ги довлекат обратно в тъмнината.

Никоя сила на тъмнината не трябва да те побеждава. Аз съм ти дал, дете мое, власт над сатана и над всички негови дела. Каквото и да вържеш на земята е вързано и на небето. Каквото и да развържеш на земята е развързано и на небето.

следваща глава 88. Светлината на света