Съдържание Цялата книга на една страница

86. Сили на тъмнината

Светът е духовна тъмнина; зли сили работят. Тези сили на тъмнината хващат живота на множество хора без те да го осъзнават. Те преживяват постоянно объркване, противоречие, болест и отчаяние като резултат. Те са в пълен затвор в техния социален и морален живот, ограничени от тези зли сили.

Виж, дете мое, грехът насърчава тъмнината. Тези, които упорстват в своите грехове открито не могат да се откъснат свободни от тях. Те са поробени. Ти можеш да бъдеш благодарен, че Аз съм те спасил от такъв затвор.

Аз зная твоя сърдечен интерес към тези, които остават в тъмнина. По целия свят Аз съм издигнал евангелизатори за да им занесат светлината на Моето евангелие. Колко жалко е, че толкова много чуват добрите новини, но са заслепени от бога на този век. Така че те отказват да се покаят. Те дори се шегуват за приемането на светлината! Аз копнея да ги видя да се обръщат към Мен така че да мога разпръсна тяхната тъмнина с Моята светлина.