Съдържание Цялата книга на една страница

84. Битката принадлежи на Мен

Аз съм като мощен войн, който стои на твоя страна с изваден от ножницата меч за да те защитавам от вреда. Битката принадлежи на Мен. Ти си повече от победител поради твоята вяра в Мен. Но ти трябва да живееш в Моето слово за да изразяваш Моята победа.

Аз съм защитна стена около теб, дете мое. Когато ходиш в Моя път ти не си уязвим за врагът. Дори тези, които те нападат, понеже са позволили да бъдат инструменти в неговата ръка, няма да ти причинят вреда когато се изправиш срещу тях в истината на Моето слово.

Скъпо мое дете, Аз съм те измъкнал от тъмнина и дълбоко отчаяние. Никога не хлътвай отново в това. Няма нужда от това, ако правиш това, което казвам. Застани срещу всяка лъжа на злият. Не утаявай никоя от неговите мисли. Не вярвай на никое от неговите обвинения. Не приемай никакво осъждение от него. Никога не искам да те виждам хлътнал в яма на отчаяние отново. И ти не искаш да влизаш там, нали?

Така че, дете мое, ходи пред Мен в праведност и във всички добри неща, които съм приготвил за теб. Радвай се в Мен и позволи на прощението и милостта да текат от теб като изразяване на Моята любов, дори към твоите неприятели.

следваща глава 85. Аз Съм светлина