Съдържание Цялата книга на една страница

83. Аз бях там в кошмарът

Дете мое, Аз бях там посред кошмарът – този период от твоя живот когато всичко изглеждаше да върви накриво. Накъдето и да се обърнеше имаше проблеми. Отчаянието те хвана, нали? Ти се чувстваше като че ли си изцяло загубен.
Аз бях там дори когато ти обмисляше самоубийство. Аз бях, който възпрях ръката ти, защото не искам да се разрушиш, толкова велика е Моята любов към теб.

Това беше най-трудното време в твоя живот, нали? Но ти премина през него, дете мое, защото Аз бях там с теб посред всичко това. Когато преминаваш през водите, Аз съм обещал, че те няма да те залеят. Когато преминаваш през огъня, ти няма да се изгориш.

Аз знам колко дълбоко наранен се чувстваше  в това време. Ти преживя самота като тази, която Исус преживя за теб на кръста когато извика, ’Боже мой, Боже мой, защо Си Ме оставил?’ Ти се чувстваше оставен, нали? Все пак Аз бях там през цялото време. Никога не те оставих.

Аз знам раните, които са ти нанесени от другите. Знам също, че тези към които ти си се обръщал не са можели да разберат твоята дилема. Виж, те никога не са били там където ти си бил. Изглежда, че си бил на дъното на дълбока яма и никой не е знаел как да те извади. Но Аз дойдох, нали? Аз чух твоя вик. Аз дойдох и те спасих и те извадих. Аз те държах в Моите любящи ръце. Аз видях радостта бавно да започва да се връща в твоето сърце. Аз видях мира малко по малко да изпълва твоята душа; и Аз се зарадвах.

Това отне някакво време, нали? Но забеляза ли точката, при която всичко започна да се променя? Това беше когато ти прости. Аз те гледах потънал в духовна шахта, и негодувание изяждаше твоето сърце. Ти се чувстваше, че се занимаваш с такава несправедливост; една несправедливост изглеждаше да се обсипва върху друга. Хората се обръщаха против теб и те оскърбяваха.

Ти викаше към Мен за отмъщение. Това не е, което съм ти казал да правиш. Прощавай, обичай неприятелите си и се моли за онези, които те гонят. Аз трябваше да чакам докато ти се покориш на Моето слово. Аз те държах в тези трудни месеци докато ти започна да се радваш в Мен и да Ми благодариш, дори в тези ужасни обстоятелства. Тогава всичко започна да се променя, нали? Научи ли урока добре, дете мое?

В бъдеще, когато другите ти се противопоставят и те нараняват, ще оставиш ли корен на горчивина да поникне? Или ще бъдеш милостив и ще простиш? Вместо да викаш към Мен в ярост от себеправедност, ще Ме хвалиш ли, знаейки, че Аз съм Богът на справедливостта и че Аз защитавам Моите избрани?

Аз почитам истината и тези, които се държат здраво за Моето слово. В Моята любов, Аз не мога да те спася от битките, които лежат пред теб; но Аз винаги ще бъда на твоя страна и Моят Дух ще работи в теб за твое добро.