Съдържание Цялата книга на една страница

82. Аз мразя болестта

Кажи Ми дете мое, как се чувстваш за всички тези болни хора, които не получават изцеление? Не излиза ли твоето сърце за тях? Не чувстваш ли любов и състрадание към тях? Е, това е как Аз се чувствам. Но Моята любов и състрадание за тях са далеч по-големи отколкото твоите. Ти питаш защо повечето не приемат изцеление, по-специално тези, които изглеждат да са Мои посветени последователи. Аз знам, че това те обърква, но мога да те уверя, дете мое, че Аз съм единственият който вижда всички включени фактори.

Аз мразя болестта и Аз не я искам за никое от Моите деца. Има времена когато Аз използвам болестта като осъждение за непокорните, твърдоглавите, непослушни хора. Моето слово е ясно относно това, но това със сигурност не е Моята цел за тези, които Ме обичат.

Болестта е дело на дявола, но Моята сила е толкова по-голяма от неговата. Аз позволявам на дявола да се добере до известна сфера на действие, но той никога няма победата – не в живота на някое от Моите деца. Смъртта за Моите деца е освобождаване от болката и страданието. Това е освобождаване в Моята слава. Аз винаги имам крайната победа. Всяко от Моите деца е определено да има възкресенско тяло, което няма да изтлее.

следваща глава 83. Аз бях там в кошмарът