Съдържание Цялата книга на една страница

8. Ти си спасен

Скъпо мое дете, Аз съм спасявал убийци, проститутки, наркомани, алкохолици и криминално проявени. Не мислиш ли, че мога да спася и теб? Спасявал съм хора от комунизма, индуизма, будизма и много други “изми.” Не мислиш ли, че мога да спася и теб?

Защо винаги мислиш, че ти си трудният? Защо мислиш, че ще бъде по-трудно за теб да приемеш от Мен отколкото за някой друг? Защо даваш впечатление, че Христос е умрял за всеки друг освен за теб? Това не изглежда да има смисъл. Ти внушаваш, че Аз имам един закон за всички, и различен за теб. Аз позволявам да бъдат благословени, изцелени и спасени другите, но не и ти.

Ти продължаваш да казваш на себе си, че няма нищо специално относно теб. Въпреки това ти третираш себе си като специален случай, сякаш си единствения на когото не мога да простя, изцеля, спася или освободя.

Аз мисля, че е време да се покаеш от своята гордост, нали? Ти мислиш, че такива отношения са плодът от това да бъдеш смирен; но те не са. Ти казваш, че знаеш по-добре от Мен! Аз знам повече за този бизнес на спасение отколкото теб!
Ако изповядаш греховете си, Аз съм верен и праведен да ти простя и да те очистя от всяка неправедност.

Вярвай на това, което казвам. Аз съм верен и праведен. Аз съм ти простил и съм те очистил от всяка неправда.

Приеми, че си спасен защото си Ме помолил да ти простя и ти си поставил вярата си в Исус. Ти си приет от Мен.

Започни да гледаш на себе си както Аз те виждам, вместо да Ми казваш, че не си това, което трябва да бъдеш. Ти дори предлагаш, че не мога да направя за теб това, което вече съм направил. Много е разочароващо да бъда твой Баща, ако ти не вярваш в Моята любов, и поставяш под въпрос Моята доброта и щедрост към теб!